Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Místo státního PESa církev navrhne svůj systém s názvem BERANKA

Církevní představitelé zásadně nesouhlasí, že stát vytrvale podporuje sekularizaci společnosti! I přes protesty církevních autorit, bylo vybráno pro „protiepidemický systém“ prakticky nebiblické zvíře, PES.

Prakticky jedinou zmínkou, a ta je varováním, je Filipanům 3,2 – „Dejte si pozor na psy, na ty špatné dělníky…“

Navíc pes je v mnoha kulturách brán jako nadávka. Např.: „Pohanský pse!“ PES je používán jako zobrazení něčeho velmi špatného, např. život je pes, mám se pod psa, zmlátili mě jako psa… Psi mají blechy (ty na člověka jdou!), koušou, smrdí, línají, štěkají, kňučí, hrabou, vyjí, obtěžují chodce výkaly, způsobují agresivní záchvaty rodičů, když jejich děti nechtějí venčit, ačkoliv to slibovaly. Stojí spousty peněz a to nejen nákup ale i údržba. Veterina, poplatky, žrádlo. A přesto z nich není téměř žádný užitek. Nedávají lidem mléko, vlnu, nesnáší vejce… Jejich kůže se nehodí ani na nachlazená záda. Tam se používá kočka. Jedinou výjimkou je jejich chutné maso a psí sádlo.

K protestu proti PESovi se přidala i Liga českých muslimů. Její mluvčí, který nechce být jmenován, uvedl, že když před modlícím se člověkem projde osel, PES nebo žena, je neplatná i modlitba! Pes je pro muslima nečisté zvíře, tedy není halal.

Jediný, kdo se PSA zastával, byl dominikán kardinál Duka. Dominikánům se totiž často přezdívá „Psi Páně“. Byl však všemi ostatními přehlasován a umlčen navždy.

„Posvátná kráva jako symbol protiepidemického systému také není vhodná. Izraelité, kteří se při putování pouští odvrátili od Hospodina, tancovali kolem zlatého telete“, míní zemský rabín Karol Sidon. Podle rabína není použití krávy prostě košer.

Po krátké konferenci přes Skype, vybral sbor biskupů název „BERANKA“:

B jako Bezpečná

E jako Eliminace

R jako Rozmáhající se

A jako Apokalyptické

N jako Nákazy

K jako Koronaviru

A jako …Atd., což znamená, že BERANKA se dá využít na jakoukoliv pandemii.

Beránek připomíná vzkříšeného Krista, Beránka, Vítěze nad smrtí. Systém BERANKA je nazván slovem v ženském rodě, aby byly uspokojeny i feministky v církvi. A pak že církev nezohledňuje ženy! Členy redakce Hořiž toto rozhodnutí biskupů velmi potěšilo, protože mají název BERANKA spojený s velmi příjemným místem zde.

Název je také genderově vyvážen. Beránek je sameček, koncovka “ka” mu dává ženský rozměr.

Tabulka BERANKA – již BRZY v našem dočasníku Hořiž.

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *