Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

„Postoje věřících při mši svaté“ je potřeba dopracovat

Známý a léta neřešený problém, tzv. „Vstávání, sedání, klekání“ (dále jen VSK), někteří biskupové vyřešili. Zatím však jen částečně.

Na lavicích katolických kostelů v některých českých diecézích se objevily kartičky se správnými postoji, posezi a pokleky, které de facto pantomimicky vyjadřují to, co se při mši právě děje. Ale to hlavní, co farnosti v praxi dořešeno nemají, je dodržování onoho předpisového taháku! V mnohých farnostech to teprve teď začalo vypadat jako na spartakiádě při cvičení žen s kužely, ale bez kuželů. Dlouho kritizovaná situace se vlastně ještě zhoršila. Zatímco před zavedením nových pořádků, zažitý rytmus rušili jen občasní návštěvníci z jiných končin nebo přelétaví farníci, nyní část farníků poslušně přešla na nové rytmy. Ale mnozí se tvrdošíjně či tupě drží starých zvyků.

Řešení problému

Proto ČBK právě v těchto týdnech ustanovila zvláštní pracovní skupinu, která má za úkol vypracovat postup, jak nové nařízení dodržovat. A protože jedním členem v utajení této skupiny je náš šéfredaktor Jíra Forman, můžete se, vážení čtenáři, novinky dozvědět z první ruky.

Zde jsou: Ke kartičkám přibydou ještě další dvě karty. Budou je mít k dispozici kněží, jáhnové a pověření laici. Karty žlutá a červená. Jmenovaní budou sledovat při mši svaté ostatní zúčastněné, zda zaujali ve správný čas odpovídající polohu. Kdo ne, dostane žlutou kartu. V případě dalšího provinění, červenou. Po udělení červené karty nebude moci viník přistoupit ke Stolu Páně. Toho, kdo by stejně přistoupil, vyvedou aktivní spolufarníci a členové farní rady z kostela. Za děti od čtyř let věku zodpovídají rodiče. Každá farnost si zavede evidenci nabyvatelů červených karet. V případě, že jeden a ten samý farník dostane červených karet sedm, bude povinen absolvovat kurz VSK, nebo povinnou měsíční stáž na mších ve vzorových farnostech. Pro Moravu určila ČBK farnosti Žďár nad Sázavou, Šitbořice a Dolní Bojanovice. Pro Slezsko jsou to Ostrava – Radvanice a Bohumín – Starý Bohumín. V Čechách dosud o žádné farnosti se statutem „vzorové a nápravné“ ČBK nerozhodla.

Věřící, kteří se nespletou, obdrží po mši v sakristii svatý obrázek.

Nový postoj

Pracovní skupina uvažuje ještě o jednom postoji a to o takovém, který by zdůraznil výzvu k obrácení. Nápad vznikl při práci v synodálních skupinkách při úvahách, jak vložit prvek evangelizace do průběhu bohoslužby. Dalším motivem pro ustanovení nového postoje bylo vyhlášení roku 2024 jako roku evangelizace. A evangelizace se provádí s cílem obrácení člověka ke Kristu. Jakmile tedy zazní výzva: „Obraťte se!“ (třeba ve čtení liturgických textů), kněz se obrátí hlavou dolů, tedy udělá stojku. V případě, že je fyzicky za zenitem, obrátí se stejně, jako při povelu čelem vzad. Tím dojde k výraznému upozornění na slova o obrácení.

Jde o významný edukační prvek, kde se k uslyšení výzvy přidává ještě smysl zrakový. Na účinnost zapojení více smyslů do edukace, už přišel učitel národů Jan Ámos Komenský.

Ve farnosti Blatná u Písku nařídil farář lidem při přinášení darů sedět. Většina věřících ale protestuje – není to důstojné. Proto při každé mši svaté jich při obětním průvodu mnoho stojí. Ministranti a pohůnci faráře a biskupa v té chvíli obcházejí kostel a dřevěnými tyčemi podrážejí lidem kolena zezadu. Rebelové však vzdorují i nadále už několik nedělí. Holt tvrdohlaví (skoro)Psohlavci!

Zpracoval utajený člen akční pracovní skupiny -jf-.

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *