Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Neplatná 4. neděle adventní či neplatný Štědrý den?

Letošní Štědrý den po mnoha letech opět připadá na 4. neděli adventní a věřící katolíky uvádí do prekérní situace. Buď nesplní nedělní sváteční povinnost nebo platně nenaplní Štědrý den.

Církevní předpisy jasně stanoví, že lidé na Štědrý den drží celodenní přísný půst, a to i od chleba a vody. Na druhé straně k právoplatně splněné nedělní povinnosti patří přijmout svaté přijímání. Pokud věřící bude chtít splnit nedělní povinnost a přijme, neuvidí před štědrovečerní večeří předepsané Zlaté prasátko (s nahoru zahnutými zuby). Tím sice splní nedělní povinnost, ale Štědrý den pro něho bude neplatný.

Důležitou součástí platně slavené neděle je nedělní oběd. Další porušení půstu na Štědrý den. Papež František při každém nedělním Anděl Páně vždy zdůrazňuje a připomíná: Vi auguro buon appetito per il vostro pranzo e non dimenticate di pregare per me! Nedělní oběd tedy nedílně patří k platnému slavení neděle. A zároveň porušuje půst na Štědrý den.

Neexistuje žádná jiná cesta

Pokud by místo svatého přijímání přijal od kněze pouze křížek, vystavil by se takový katolík veřejné hanbě. V ostatních spolubratrech a spolusestrách by tím totiž vyvolal dojem, že spáchal nějaký těžký hřích a není z něj vyzpovídán. Nebo by se mohli spoluvěřící domnívat, že takový člověk nežije ve svátostném manželství, ale ve znovusezdaném páru bez církevního požehnání. A veřejný hříšník je vlastně na stejné úrovni se znovusezdaným.

Nedělní povinnost není možné splnit ani účastí na tzv. půlnoční, a to ani tehdy, když půlnoční kněz odslouží již třeba v 16.00 hod odpoledne pro děti. Či třeba ve 22.00 hod. Prostě půlnoční bohoslužba na Štědrý den patří vždy a jasně až k zasvěcenému svátku Narození Páně, 1. Hodu vánočnímu dne 25.12.

Navíc se takový věřící, který chce zrána či dopoledne splnit nedělní povinnost, vystavuje nebezpečí, že nestihne nazdobit stromeček a zabalit dárky. A to je další podmínka platnosti Štědrého dne. Je to stejný hřích, jako si dávat pod stromeček něco jiného než ovocné křížaly a dětem vlastnoručně vyřezávané dřevěné hračky.

Reparát Štědrého dne může pravověrný katolík složit snad až v lednu s pravoslavnými. K tomu ale potřebuje písemný dispenz od svého ordináře. Jedinou výhodou takového reparátu Štědrého dne je to, že ceny všech dárků po katolických Vánocích klesnou až na 50 % původní ceny.

Nezbývá než doufat, že opravdové Vánoce bez polemik oslavíme znovu již za rok.

Zpracoval -jf-.

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *