Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Církev kvůli šetření energií zbourá některé významné sakrální stavby.

Širokou veřejnost zaujala zpráva o hrozbě zbourání nemocniční kaple sv. Růženy z Limy. Ta se nachází ve Vsetíně.

Místní věřící požádali, aby se naše redakce do celé kauzy vložila. Ze zvacího dopisu k pátrání, co se vlastně děje a kdo za tím stojí, vypichujeme několik faktů: „Jste jediní, kterým věříme, jste jediní, v které doufáme, jste jediní, kteří zcela jistě přijdou na kloub všem těm pravdám, polopravdám a lžím. Jste jediní, kteří se zastanou prostých věřících, jak jsme se přesvědčili ve všech ostatních článcích vašeho nebojácného dočasníku Hořiž. My kapli nedáme, radši ji zbouráme.

Takové odhodlání a důvěra zasluhuje pustit se do pátrání, jak to s tou kaplí všechno je.

Série otázek

Hned na počátku jsme si stanovili, najít odpovědi na tři zásadní otázky:

  1. Pokud se má kaple bourat, je to správné?
  2. Má se kaple skutečně bourat?
  3. Pokud má být zachráněna, tak jak?

Jako první náš tým pátračů zaujalo jméno světice, které je kaple zasvěcena – Růžena z Limy. Toto jméno je krajně podezřelé. Naše redakce proto zaslala limskému matričnímu úřadu tento dotaz:

¿Hay una mujer en su ciudad nombrada o alguna vez fue nombrada Růžena?

Tedy: „Jmenuje se nebo jmenovala se někdy nějaká žena ve vašem městě Růžena?

Odpověď jsme dostali přímo od osoby nejzasvěcenější. Zaslala ji vedoucí zmíněného úřadu, paní Rosa Rosado Gonzáles. Přetiskujeme ji v originálním a úplném a obsáhlém znění: “No!” Tedy: Ne!

Celá kaple stojí tedy na falešném duchovním základu.

Kaple porušuje dopravní předpisy

Neposledním důvodem, proč nemůže zůstat stát, je to, že stojí v zákazu zastavení (viz úvodní obrázek). Tím dlouhodobě ignoruje nařízení Policie ČR.

Ze zjištění nelze vyvodit jiný závěr (a odpověď na první otázku), že pokud se kaple zbourá, zaslouží si to, tak je to správné, tak to má byť!

K odpovědi na druhou otázku jsme se dostali šťastnou náhodou. Jeden z našich pátračů shodou okolností narazil na účastníky týmové hry.
Zatímco v českomoravských diecézích se věřící věnují teoreticky myšlenkám a metodám synodálního procesu, na východě republiky se rozhodli na to jít proti proudu otrávené Bečvy, tedy z druhé strany. Posloužila k tomu vsetínská farní týmová hra prověřující fyzickou, ale hlavně psychickou odolnost věřících napříč věkovými kategoriemi.

Farní týmová hra ve Vsetíně

Jako zadání modelové situace, byla záchrana zbouráním ohrožené, (nejen) keškaři oblíbené, kaple sv. Růženy z Limy.

Účastníci měli za úkol:

Projít 111 let historie od mecenášů Thonetů přes nezištnou činnost multifunkčních řádových sester, které zvládaly duchovní život, ošetřování místních pacientů a vojáků obou válek. Dále se účastníci seznámí s obdobím komunismu, kdy byla kaple 33 let zavřená a sloužila jako sklad. Poté ji věřící následně otevřeli, renovovali a rozvinuli nenahraditelné služby až dodnes.

Tato poznávací pasáž cílila na to, aby se účastníci synodální skupiny do kaple zamilovali. A k tomu skutečně došlo.

V této chvíli tvůrci hry dali praktický úkol: „Naše milovaná kaple má být zbourána, zachraňte ji!

Originálním způsobem se do strategické hry zapojil i vsetínský pan děkan P. František Král, který byl tak přesvědčivý, že je kaple skutečně v ohrožení, až část farnosti úplně zapomněla, že jde jen o hru!

Bourání dalších sakrálních staveb. Zatím dvou.

Farní týmové hry se zúčastnil i Ekonomický odbor Arcibiskupství olomouckého a rozšířil ji další herní variantou. Nové zadání umožňuje s kaplí sv. Růženy, kvůli úsporám energií, zbourat katedrálu sv. Václava v Olomouci.


Ke zbourání určený dóm sv. Václava v Olomouci

Aby hra odpovídala realitě, bylo nutné použití nekalých praktik. Byl proto přizván i sám hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO), který s tvůrčími zaměstnanci vytvořil pro zákulisní jednání barvité kulisy.

Díky tomu vznikla varianta, že obě sakrální stavby mohou být zbourány. Pak, s minimálními náklady na provoz, namalovány na širokoúhlé plátno a vystavovány třeba i dva tři dny v týdnu na původních stanovištích. Obdobně jako osvědčené České moře geniálního architekta Járy da Cimrmana.

Jsme zvědaví, jestli výsledek tohoto experimentu bude sloužit jako odstrašující případ, nebo inspirace pro papeže Františka, jak uchopit právě probíhající všecírkevní synodu hravou cestou.

Odpověď na druhou otázku tedy zní: Kaple se nebourá, byla to jen hra.

Blížíme se k zodpovězení poslední otázky. Kdyby se mělo bourat, jak kapli zachránit?

Nabízí se hned dvě jednoduchá řešení!

Rušení řeky Bečvy nebo „kuří noha

Areál nemocnice, která se údajně má rozšiřovat, tísní z jedné strany řeka Bečva. Proto není na nové pavilony místo vně areálu.  Novostavba má tak vytlačit kapli z nádvoří.

Logickým řešením je proto zrušit Bečvu. Nedojde k žádné újmě, řeka je stejně otrávená a nic v ní nežije. Nedají se z ní zalévat ani zahrádky. Pokud tedy není zahradníkovým cílem vyhubit krtky a rozleptat horníkům přilby. Jediný, kdo se postavil proti tomuto návrhu, je nejmenovaný (ale naše redakce jeho jméno velmi dobře zná) majitel nejmenované firmy (rovněž známe), který se proti projektu ohradil s tím, že nebude mít kam vypouštět kyanid.


Světoznámá otrávená řeka Bečva

Druhým řešením je rozšířit nemocnici zastavěním dvora, ale kapli pozdvihnout na tzv. kuří nožce až nad střechu nového pavilonu.

Kuří nožka může procházet středem stavby. Při plánovaném a staticky ověřeném poloměru 0,5 m, zabere jen nepatrnou plochu. Navíc by se kaple mohla otáčet svatostánkem k jednotlivým oddělením. Tím by se značně ulevilo duchovnímu, který by tak nemusel chodit žehnat eucharistií po celé nemocnici.

Při realizaci této varianty, se kaple může zasvětit dalšímu patronovi a stát se kaplí sv. Růženy z Limy a Povýšení sv. Kaple.


Otočnou kapli na „kuří nožce“ s úspěchem první vyzkoušeli v Brně – Lesné.
Okrouhlý přízemní objekt vlevo je zákristie. Kuří nožka slouží zároveň jako periskop k vyhlížení druhého příchodu našeho Pána.

 

Logický závěr

Po všech těchto výše uvedených zjištěních, všichni členové naší redakce stojí jednomyslně na straně vsetínských farníků, Arcibiskupství a Zlínského kraje. Radíme jim jednoznačně kapli sv. Růženy z Limy na vlastní náklady zbourat! Nebo ji vyvýšit! Anebo nechat ji stát!

 

S mohutným přispěním naší dopisovatelky z moravského Vsetína -xy- připravil -jf-.

 

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Jeden myslel na “Církev kvůli šetření energií zbourá některé významné sakrální stavby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *