Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Novým pražským arcibiskupem se stane asi Jiří Ovčáček. Andrej Babiš bude prezidentem.

Mnoha politologům, analytikům a novinářům, zkrátka celé veřejnosti, vrtá hlavou skutečnost, jak lehce a rychle se premiér Andrej Babiš vzdával vlády a jak rychle a lehce prezident Zeman odvolal vládu dosavadní a souhlasí s vládou novou.

Naše redakce zde předkládá, mnoha pádnými a ověřenými argumenty potvrzené, jasné vysvětlení.

Jde zjevně o další pokračování prezidentem Zemanem nastolené politiky! A to i dále po konci jeho mandátu či po jeho smrti. Do vedení církve a státu dosadí totiž Miloš Zeman své lidi – veškerá moc tedy zůstane v rodině.

Z důvěryhodného zdroje, který z pochopitelných důvodů není možné zveřejnit, se naší redakci podařilo zjistit jméno budoucího arcibiskupa pražského a primase českého. Mise kardinála Dominika Duky, jak známo, již skončila, čeká se na jmenování jeho nástupce papežem. Teď je otázkou, kdo to bude a komu to prospěje?

Bude to s velkou pravděpodobností P. Jiří Ovčáček!

Vše se odehrálo následovně:

Tajné kněžské svěcení

Na počátku bylo povolání ke kněžství. To ucítil Otec Jiří při studiu na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. Bůh mě oslovil na hodině náboženství 8. prosince 1996. Cítil jsem to jako neposkvrněné početí, vzpomíná s dojetím. Toto tajemství uchovával ve svém srdci.

Na kněze byl tajně vysvěcen v kapli Bohnické psychiatrické léčebny. Původním záměrem bylo, vysvětit jej přímo na uzavřením oddělení, kde zrovna přebýval (redakce zná důvod hospitalizace, avšak z pochopitelných důvodů jej neuvádí). Den před tím byl přeložen na oddělení s mírnějším režimem. Proto se obřad mohl odehrát ve zmíněné kapli. Světitelem byl biskup podzemní církve Jan Blaha. Tajná slavnost se uskutečnila 12.12.2012. Aby tuto skutečnost dokonale utajili, biskup Blaha se před Bohem a přítomnými zřízenci zavázal, že si udělení svátosti kněžství laikovi Ovčáčkovi vezme do hrobu. Tento slib splnil. Druhého dne zemřel.

Návrh pro jeho ustanovení vzešel od jediného vrcholového politika, který ctí a vyznává skutečné tradiční a  křesťanské hodnoty, Tomia Okamury. Ten se to náhodou (náhoda neexistuje – poznámka redakce) dozvěděl na oslavě svých narozenin. Ve tři hodiny ráno se tento politik pod vlivem tří litrů saké choval tak, že se přítomný P. Jiří neudržel a řekl mu: Ty čuně, měl by ses vyzpovídat! Leda tak tobě, odvětil Tomio. Tak pojď, nechal se spontánní výzvou vyprovokovat P. Jiří a odhalil tím své tajemství.

Trnitá cesta nového arcibiskupa a primase k úřadu

V obavě, abych ani náznakem nenaznačil, že jsem katolickým knězem, musel jsem jít naoko cestou padlých mravů. Proto jsem se stal novinářem, vstoupil do politiky, do ČSSD, a poté vzal místo tiskového mluvčího prezidenta republiky, dodává Páter Jiří.

Své svěcení tajil i tak, že ještě několik let po něm zůstával naoko členem Husitské církve. Jediný člověk, který tuto skutečnost znal, byl přítel Tomio Okamura. Na dotaz redakce, proč jen on, P. Jiří odpověděl: Pojí nás naprostá názorová shoda.

Návrh na nového biskupa pro jeho nepopiratelnou schopnost loajality, dokonalou orientaci v dogmatice, tvorbě nových dogmat, dalších teologických dovednostech a dokonalou mlčenlivost ve vnitřních věcech úřadu, podal do Vatikánu dosluhující arcibiskup Dominik Duka.

Otce Jiří na návrh stát se biskupem reagoval takto: Přijmout biskupský úřad nebude nic těžkého. I když to zvenčí může vypadat, že nemám zkušenosti stát někde v čele, v posledních letech jsem například řídil stát. Nemám proto žádný argument proč říci papeži ne.

Nový prezident

Miloš Zeman se nikdy netajil tím, že by klidně volil současného premiéra v demisi Andreje Babiše novým prezidentem zde. Pater Ovčáček má své jmenování do funkce pražského arcibiskupa a primase českého Svatou stolicí již prakticky jisté. Andreje Babiše bude za prezidenta volit velká většina národa, protože jim připomíná jejich mládí za Gustáva Husáka (také rodilý Slovák, podobná čeština) a hlavně staré zlaté časy za komunismu.

Trůny církevní a světský v české kotlině budou tedy po mnoha staletích opět obsazeny osvíceným arcibiskupem a osvíceným panovníkem. Naposledy to byl císař a král Karel IV. a pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Toto spojení osvícených hlav vedlo tehdy například k tomu, že založili společnou rukou v roce 1348 Karlovu Univerzitu.  Co osvícené hlavy společně založí dnes?


Arcibiskup Ovčáček při ranních chválách

Zpracoval -jf-

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Jeden myslel na “Novým pražským arcibiskupem se stane asi Jiří Ovčáček. Andrej Babiš bude prezidentem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *