Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Sčítání obyvatel průběžně naznačuje katastrofálně nízké počty katolíků. Biskupské iniciativy nepomohly.

Na katastrofálně nízké počty katolíků ukazují předběžná čísla Sčítání lidí, domů a bytů 2021, který v těchto dnech právě končí. Při sčítání před 10 lety se k římskokatolické církvi v ČR přihlásilo jen něco přes jeden milion obyvatel. Nyní zřejmě počet nepřesáhne ani 30 tisíc věřících! Je to o několik tisíc příslušníků církve méně, než měla v roce 2011 církev husitská v ČR. A také o 20 tisíc méně, než měli tehdy českobratrští evangelíci. S takovou hrstkou příslušníků církve nebude dál tak ochotně a vstřícně stát jednat, jako jednal doposud. Hrozí, že církev bude muset vrátit celé náhrady restitucí, a že se odluka od státu uskuteční bez nich. Už jisté je zdanění náhrad, které předepíše církvi budoucí vláda. To například znamená, že se na církevních školách bude platit školné ve stejné výši jako v těch soukromých.

„Kardinál Duka měl nakonec pravdu,“ říká Ivan Odilo Štampach, bývalý katolický kněz a dominikán, nyní duchovní starokatolické církve. „Nechtěl už před zahájením sčítání, aby otázka o náboženství obyvatel byla vůbec součástí, ani nepovinnou, sčítacích archů. Zkrátka měl na to nos,“ dodává Štampach.

„V úterý 11. května sčítání skončilo a my už máme předběžné výsledky z 95 % sčítacích dotazníků,“ říká mluvčí Českého statistického úřadu (ČSÚ) Jolana Voldánová. „Dokončíme sčítání, vybereme pokuty od nezapojených, budeme verifikovat vyplněné sčítací archy a zahájíme archivaci,“ vypočítává úkoly mluvčí ČSÚ. „Koncem kalendářního roku 2021 předložíme konečné výsledky,“ dodává Voldánová s jistotou.

Pomohou rychlé iniciativy biskupů?

Biskupové kvůli sčítání svolali asi před měsícem narychlo dvoudenní sjezd online. Stále se dalo ještě narychlo udělat několik populárních opatření, která by počty věřících katolíků minimálně ztrojnásobila. ČBK podala navíc rychlý dotaz do Vatikánu, zda by papež například mohl urychleně svatořečit nějakou nedávno zemřelou českou či moravskou populární osobnost. Nebo alespoň oznámit termín konání nejbližšího III. vatikánského koncilu. Na něm, jak známo, padnou některá zásadní rozhodnutí, která ještě více otevřou církev světu. Je téměř jisté zdobrovolnění celibátu, svěcení žen v katolické církvi (alespoň na jáhenky) a dokonce povolení znovusezdaným párům přistupovat ke svátostem. Dále se čeští biskupové na vatikánské kurii doptávají, zda by se dalo zavést svěcení „biskupů pro mladé“, kde by věková hranice pro vysvěcení biskupa byla 24 – 29 let. A poslední dotaz biskupů na Stolec sv. Petra se týká výkladu Písma v 1. Tim. 3, 2 ohledně ženatých biskupů. Odpovědi z Vatikánu ale k dnešnímu dni nedorazily.

Iniciativy jednotlivých diecézí

Biskupství brněnské láká ty, kteří se přihlásí ke katolíkům každý rok na Den otevřených dveří v nedávno zakoupeném Velkém Špalíčku, kde budou moci jít zdarma do kina na polský film v původním znění s titulky. Film nese název „Karol Wojtyla“. Dostanou zdarma 0,5 l balené vody z Lurd, kornout neproměněných hostí a růženec z Medjugorje. „Ještě pět takových investicí církve jako byla koupě Špalíčku, a naši kněží si nebudou muset hledat druhá povolání, aby se uživili,“ říká ekonom brněnské diecéze Petr Zelenka. „Tyto investice by pak uživily nejen všechny duchovní osoby v diecézi, ale také celé přebujelý současný aparát biskupství,“ dodává Zelenka.

Čtyři diecézní biskupové z osmi se rozhodli odstěhovat ze svých paláců mezi obyčejné lidi. Tak i brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle si pronajal dvoupokojový byt v sídlišti s názvem pro církev příznačným: Bohunice (pozn. red.: brněnské Bohunice jsou podobným socialistickým sídlištěm s levnými pronájmy jako třeba pražské Jižní Město, čili „Jižňák“). „Otec biskup si chodí sám nakupovat do blízkého supermarketu a některá lehčí jídla si ohřívá sám v mikrovlnné troubě. Jezdí každý den do práce šalinou,“ informuje našeho redaktora mluvčí Brněnského biskupství Martina Jandlová. (Pozn. red.: výraz „šalina“ jsme vysvětlili zde).

O přebývání dalších biskupů mezi prostým lidem přineseme v našem občasníku podrobnou reportáž někdy příště.

Nezdar sčítání pro katolickou církev

Ani tyto iniciativy českých a moravských biskupů na poslední chvíli však nepomohly. Biskupové vycházeli z příkladu současného papeže Františka, který se, jak známo, po svém nástupu na papežský trůn nikdy do vatikánských paláců nepřestěhoval. Papež bydlí v Domě sv. Marty ve Vatikánu, který zřídil v 16. století sv. Ignác z Loyoly pro ženy, které se vzdaly hříšného života na ulici a obrátily se k Bohu. Tím se stal papež František populární.

„Dobrou zprávou je, že ta hrstka cca 30 tisíc věřících budou ti věřící opravdoví, nasazení pro církev. Schopní jít třeba do vězení či na smrt,“ uklidňuje vášně generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl. „Nebo aspoň schopní občas uklidit kostel,“ dodává Přibyl odevzdaně.

K výsledkům se vyjádřila i Jolana Voldánová, která má, díky své funkci k údajům přístup.

Poznatky mluvčí ČSÚ přímo z terénu


Jolana Voldánová, mluvčí ČSÚ

Již předběžné výsledky byly natolik šílené, že nám to nedalo, zjistit si, co se vlastně stalo.

Například toto zjištění: Z katolických kněží se ke katolíkům hlásí přibližně čtvrtina.
„Navštívila jsem proto vesnici na Vysočině, kde se na jednom místě vyskytuje kněží nejvíce. Tou lokalitou je Charitní domov pro vysloužilé kněze v Moravci, říká mluvčí Voldánová. „Zde se ke katolíkům z celkového počtu třiceti kněží, hlásí jen dva! Podařilo se mi mluvit se zbytkem. A jejich odpovědi se dají shrnout vlastně do jedné: Celý život jsem se seznamoval s tím, co jsou ti katolíci zač. Každičký den jsem měl vhled do té ´naší´ církve zevnitř. To prostě nejde se k něčemu takovému hlásit!“

„Z biskupů, kde by člověk očekával, že právě ti, budou pevnou hrází, se ke katolické církvi hlásí pouze biskupové Holub a Posád. Ale kdoví, jak by to dopadlo, kdyby při vyplňování dotazníku, nestála za zády Holubovi jeho maminka. Ta mi svěřila, že kdyby její syn neodklikl příslušnost ke katolické církvi, ruce by mu urazila,“ doplnila Voldánová. U českobudějovického biskupa Posáda prý zase není jisté, jestli k odkliknutí nepřispělo to, že mu chybí na ruce dva prsty.

„Když biskupové následováni kněžími vzpamatují, může dopadnout Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2031 pro katolickou církev zcela jinak,“ končí nadějně svou analýzu mluvčí ČSÚ Jolana Voldánová.

 

Zpracoval -jf-.

 

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

2 komentáře: „Sčítání obyvatel průběžně naznačuje katastrofálně nízké počty katolíků. Biskupské iniciativy nepomohly.

  • to je tak špatný??? tak málo katolíků??? to nevytrhne ani Moravský Vatikán nebo celá jižní Morava???

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *