Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Tajemný lístek u rakve královny Alžběty II. byl vzkaz z nebe novému králi.

Snad všechna světová média, včetně účastníků pohřbu královny cca do dvacáté řady kostelních lavic, zaznamenali nevšední jev. K rakvi panovnice ve Westminsterském opatství, se náhle snesl bílý papír zde. Původní verze, že jej nedopatřením upustil jeden z duchovních sedících nedaleko rakve, byla vyvrácena. Stalo se tak díky záznamu pořízenému na mobilní telefon jednoho ze smutečních hostů. Z trajektorie letu se dá poznat, že papír se zčistajasna zhmotnil pod klenbou budovy a elegantním letem doplachtil k rakvi. Jakoby s ním slétl anděl.

Jasné světlo do původu papíru, vrhl jeho obsah. Na líci byl napsán Alžbětinou rukou tento text:

“Baby Charlie! Throughout my reign I was not sure if it was in accordance with God’s will that I was the head of the Church of England. And even greater doubts shook me as to whether this church was the right one at all. I was able to successfully blame that shakyness on Parkinson’s disease. Now, in eternity, everything is already clear to me! The only true Apostolic Church is the Roman Catholic Church with its Greek Catholic branch. Jesus himself is a Roman Catholic and has never transgressed elsewhere. He’s not even going to do it, as he assured me. Therefore, do not lie down, abolish the Anglicans and join all in unison to the Holy See in Rome.
Greetings from your saved mother.
PS: the Lord God has forgiven me for my lifelong mistake!  He told me he understood. Tradition has power, even if it rests on nonsense.”

Což přeloženo zhruba znamená:

Synáčku Karlíku! Po celou dobu svého panování jsem si nebyla jistá, jestli je ve shodě s Boží vůlí, že jsem hlavou Anglikánské církve. A ještě větší pochyby se mnou třásly, jestli tato církev je vůbec ta pravá. Onu roztřesenost se mi úspěšně dařilo svádět na Parkinsonovu chorobu. Nyní, na věčnosti, už je mi vše jasné! Jedinou pravou apoštolskou církví, je Církev Římskokatolická s odnoží Řeckokatolickou. Ježíš sám je totiž římským katolíkem a nikdy jinam nepřestoupil. Dokonce se ani k tomu nechystá, jak mne ubezpečil. Proto neleň, anglikány zruš a přidejte se všichni svorně  ke Svatému Stolci v Římě.
Zdraví tě tvá spasená máma.
PS: Pán Bůh mi můj celoživotní omyl odpustil!  Řekl mi, že to chápe. Tradice má sílu, i když stojí na blbosti.

Na rubu papíru je pak formulář žádosti o přestup ke katolíkům.

A tak po dlouhých 484 letech od odluky krále Jindřicha VIII. Tudora je na stole záhrobní příkaz, aby se anglikánská církev vrátila zpět do lůna Svaté církve katolické.


Král Karel III. za rakví

Zpracoval -jf-

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *