Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

AktualityOdrazujeme

Odrazujeme:

„Nedoporučené a zakázané ovoce nejlépe chutná”.

Rozhodně nedoporučujeme zúčastnit se kdekoliv některého běhu Kurzu Alfa

Deset večerů Kurzů Alfa začíná vždy večeří, kterou se pořadatelé snaží nalákat kolemjdoucí lidi na kus žvance. Přednášející, vedoucí skupinek a pomocníci jsou výnosně placení profesionální manipulátoři, kteří mají jediný cíl: nalákat do křesťanských církví co nejvíce platících oveček. Největším nebezpečím po absolvování těchto kurzů je to, že tu můžete najít zodpovědný a vyvážený smysl svého života, který ale přece nehledáte. Budou vám tam slibovat, že po naplněném a plodném životě budete žít v nebi, což ale nemohou dokázat, protože se ještě odtud nikdo nevrátil.

 

Nacházíme se ve 21. století, tak se přece nebudete modlit tuto modlitbu:

Korunka k Božímu milosrdenství – modlí se na růženci:
Začíná znamením kříže „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ a pokračuje modlitbami Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha. Dále se pětkrát opakuje desátek, složený z modlitby „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa“ na zrnkách pro Otče náš a desetkrát opakované věty „Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi a nad celým světem“ na zrnkách pro Zdrávas. Korunka je pak zakončena modlitbou, která se skládá z třikrát opakovaného: „Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.“

 

A snad už vůbec ne tuto modlitbu – ta je jen pro starý kostelní báby:

Modlitba růžence
Začíná znamením kříže Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. a pokračuje modlitbou Věřím v Boha. Dále se pokračuje modlitbou Otče náš, dále pak třikrát Zdrávas s větami: Ježíš, (1) v kterého věříme, (2) v kterého doufáme, (3) kterého milujeme, modlitba Sláva Otci. Poté následuje modlitba Otče náš, pak se pětkrát opakuje desátek ze Zdrávas, kam se po slově Ježíš přidá jedno z pěti tajemství Růžence radostného, světla, bolestného nebo slavného.  Poté následuje opět modlitba Sláva OtciPane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvlášť ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Na konci po pátém desátku, po Sláva OtciPane Ježíši, odpusť…  se zakončí modlitbou Zdrávas Královno a modlitbou na závěr.

Jako příklad jednotlivých tajemství do modlitby Zdrávas uvádíme nový Růženec světla:

  1. Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu
  2. Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
  3. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
  4. Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu
  5. Ježíš, který ustanovil Eucharistii

 

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *