Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Papežská komise určila nové patrony pro testování a očkování.

Papežská Komise pro svaté, blahoslavené a Boží služebníky určila od 1. února 2021 pro katolickou církev nové svaté patrony.

Patron pro testování

Patronem pro testování se stal nově mučedník z prvních staletí sv. Jiří. Svatý Jiří, i přes to, že není zmiňován v žádných historických dokumentech, je pokládán za významnou historickou osobnost. První zmínky o něm pocházejí z 5. století. Rozsáhle o něm referuje Zlatá legenda ze 13. století. Z důvodu nedoloženosti byl v roce 1969 vyňat z katolického Všeobecného kalendáře, ale v roce 1975 byl opět navrácen. Svatý Jiří (staročesky Juří) byl podle křesťanské hagiografie římský voják pocházející z Anatolie, dnešního Turecka, který byl uctíván jako mučedník. Východní církve jej označují jako megalomartyra, arcimučedníka.

Je jedním ze čtrnácti svatých pomocníků. Je zvěčněn v „legendě o sv. Jiří a draku“, kde je vylíčen jako drakobijce. Svatý Jiří je patronem Anglie, Černé Hory, Etiopie, Gruzie, Kanady, Katalánska, Řecka, Srbska, měst Barcelony, Bejrútu, Freiburgu, Istanbulu, Janova, Londýna, Lublaně, Moskvy, Vysokého Mýta a také mnoha profesí, organizací a nemocných lidí. Ve většině zemí se svátek svatého Jiří slaví 23. dubna. V českých zemích, na Slovensku a v Polsku se svátek svatého Jiří slaví až 24. dubna, protože na 23. dubna připadá den umučení svatého Vojtěcha, a tak se svátek svatého Jiří posunul o den později. Sv. Jiří je patronem skautů, jeho svátek 24. dubna je jeden ze dvou velkých skautských svátků.

Nově se stává sv. Jiří pro katolickou církev patronem celosvětového testování na Covid-19.

Patron pro očkování

Patronem pro očkování byl nově Papežskou komisí určen sv. Šebestián.

Svatý Šebestián (* Milán nebo Narbonne; † okolo 288, Řím) byl římský voják a křesťanský mučedník. Jeho otec byl úředníkem v Narbonně, jeho matka pocházela z Milána, není jisté v kterém z těchto měst se narodil. Své mládí strávil v Miláně a kvůli svému dobrému chování se stal důstojníkem tělesné stráže císaře Diokleciána a Maximiana. Podle legendy se Šebestián, kapitán pretoriánské gardy na císařském dvoře, otevřeně hlásil ke křesťanství a pomáhal chudým křesťanům. Proto ho císař Dioklecián odsoudil k smrti. Tento trest provedli numidští lukostřelci. Ti se domnívali, že Šebestián je již mrtvý, a odešli, neboť jim také došly šípy. Ale Šebestián mrtvý nebyl a byl nalezen vdovou svatou Irenou. Ta zjistila, že žije, a obrovské množství vpichů mu spíše prospělo než ublížilo. A Starala se o něj.

Šebestián se pak vrátil k Diokleciánovi, aby ho přivedl ke křesťanství. Ten se však rozlítil a přikázal ho v cirku umlátit kyji. Jeho tělo bylo vhozeno do Cloaca maxima, městské stoky. Křesťané pak tělo nalezli, protože jim bylo ukázáno ve snu. Potom Šebestiána pohřbili v katakombách za hradbami. Nad jeho hrobem byla zbudována trojlodní římská bazilika San Sebastiano fuori le mura, která patří dodnes mezi pět nejvýznamnějších poutních bazilik města Říma.

Nově se sv. Šebestián stává pro katolickou církev patronem celosvětového očkování proti Covidu-19 všech současných i budoucích mutací. Papežská komise dále světce ustanovila jako patrona akupunktury.

Životopisy obou světců – zdroj: česká Wikipedie

Zpracoval -jf-

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *