Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Direktorium pro Biskupské volby aneb přehledný průvodce volbami

Jak jsme psali v minulém článku, ČBK vydala závazné „Direktorium pro volbu biskupů“. A to mnohem dřív, než vláda a opozice dohromady! Ti jsou teprve ve fázi návrhů nového Volebního zákona.

Volby biskupů jsou v katolické církvi naprostou novinkou. Proto naše redakce připravila jejich přehledný manuál.

Kdy budou volby probíhat

Pokaždé, když jakýkoliv biskup uvolní svoji funkci, a to následující neděli po prvním následujícím úplňku od data uvolnění funkce.

Kdo může volit

Biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid.

Kdo je volitel

Biřmovaný katolík, který dostal dostatečně silný mandát jednotlivců a koalic. Disponuje minimálně jedním charizmatem. Dostačující jsou Jazyky. V případě charizmatu Výkladu, musí volitel přeložit to, co je řečeno v Jazyku a to nejhůře na třetí pokus. Pokud nastane plichta mezi více kandidáty na volitele, stane se volitelem ten z kandidátů, který má více charizmat. V případě i této rovnosti se bude metat los.

Pokud uchazeč nemá žádná charizmata, musí disponovat alespoň polovinou darů ze Sedmera darů Ducha svatého. Posledním požadavkem je, těšit se přízni alespoň jednoho klerika na úrovni děkana nebo výše postaveného.

Kolik je volitelů

Celkový počet volitelů je 333. Každá diecéze má počet volitelů stanoven podle počtu praktikujících věřících. Některé zbožné obce, nebo živé městské farnosti, budou mít vlastního volitele, nebo volitelů více. Například slovácký Vlčnov, Dolní Bojanovice, Šitbořice, farnost Žďár nad Sázavou, pražská farnost sv. Salvátora apod. Jinde, na územích s vírou skomírající, vyjde jeden volitel na jedno i více děkanství.

Kdo navrhuje volitele

Volitele navrhují laici, řeholníci a členové hnutí či komunit.

Jakou funkci mají volitelé

Volitelé volí z navržených kandidátů biskupy.

Funkce volitelů po volbách

Protože volitelé dostali pro svůj mandát hlas od celé církve, je jasné, že mají vysoké kvality a věhlas, či za nimi stojí významné koalice. Zvolený biskup si pak z nich ustanoví své spolupracovníky, jako světící a pomocné biskupovy, generální vikáře, vikáře, kanovníky, děkany, ředitele církevních škol, vedoucí odborů na biskupstvích, rektory, děkany a proděkany teologických fakult, faráře farností s vysokým renomé a pod.

Kdo jsou kandidáti na biskupy

Mají o funkci zájem. Přijali kněžské svěcení minimálně pochybně platné. V den konání voleb dosáhli 35 let a více než 5 let farářské, nebo alespoň administrátorské praxe. Absolvovali nebo alespoň započali studium Písma svatého, teologie nebo kanonického práva, které je nebo bude završeno získáním doktorátu nebo licenciátu. Po případném vysvěcení na biskupa, musí splňovat novozákonní podmínku, že biskup musí být jen jednou ženatý.

Biskup bude volen na 10 let. Může být volen opakovaně a to až do věku 75 let. V případě, že se ve druhém či dalších volebních období vyskytne protikandidát, který získá stejný počet volitelů, proběhne klasické výběrové řízení.

Volební kampaň

Volební kampaň kandidátů začíná v den sedmdesátých druhých narozenin  stávajícího biskupa a končí dnem, kdy tento odešle do Říma dopis žádající jeho uvolnění z funkce.

Proč byl zvolen tento způsob voleb

 Autoři vycházeli z tradičního a osvědčeného amerického volebního modelu, který v USA funguje již více než dvě stě let bez problémů.

 

A nám už nezbývá, než popřát volitelům a novým biskupům hojnost Božího požehnání.

 

Připravil -jf-

 

 

 

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Jeden myslel na “Direktorium pro Biskupské volby aneb přehledný průvodce volbami

  • No konečně! Konec protekcí a zákulisních machinací!

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *