Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Mimořádná zpráva: udílení letošního popelce je pro mnoho katolíků neplatné!

Letošní udílení Popelce, které proběhlo díky zvláštním hygienickým opatřením bezdotykově, tedy sypáním popela na hlavu, je neplatné!

Zprávu o tom před malou chvílí vydalo Arcibiskupství pražské ústy svého mluvčího Aleše Pištory. „Tím nejdůležitějším pro platnost je, aby se svátostina dostala přímo na hlavu kajícníka. Tedy na živou tkáň. Nebylo tomu tak vždy. Přibližně do 11. století, se popel na hlavu sypal. Poté se ženám díky šátku, který nosily, začal popelem dělat na čelo křížek. Netrvalo dlouho a církev si všimla, že ženy jsou pokornější, lépe si uvědomují, že jsou prach a v prach se obrátí. A hlavně činí pokání a mnohem více věří evangeliu, než muži. Od tohoto zjištění se Popelec začal pod způsobou křížku na čelo udělovat všem. Síla posvěceného popela, jako nositele pravdy o pomíjivosti života, tak může bez bariér vstoupit člověku do hlavy“, vysvětlil Pištora.

Co se tedy stalo

Popel nasypaný na hlavu jedince s bujnou kšticí, se ani na živý povrch hlavy nedostal. Ulpěl na vlasech – tedy na keratinu, který není nic jiného, než mrtvá bílkovina!

Jediné štěstí tedy měli jedinci s pleší, velmi krátkými nebo velmi řídkými vlasy. V případě nesymetrického vsypu i lidé s hlubokými kouty na hlavě.

Některé farnosti musely kvůli zájemcům o udílení popelce zavést, kromě Popeleční středy, také Popeleční čtvrtek, Popeleční pátek i Popeleční sobotu. Většinou zavedly také Popeleční 1. postní neděli.

Jak došlo k letošní politování hodné události

Naši biskupové si skutečnosti o nečinnosti „sypání“ vědomi byli. Technický problém měli dokonce vyřešen. Již minulý týden byl sepsán tzv. „Popelcový pastýřský list“. V něm byl uveden požadavek, aby každý, kdo má vlasy, si před Popelcem nechal vyholit na temeni hlavy kolečko (tzv. tonzuru). Vše by bylo v pořádku, kdyby si vláda, a posléze několik hejtmanů, nepostavilo hlavu a nechtěli prodloužit nouzový stav. Ale i přes promptní intervenci tiskového mluvčího Arcibiskupství pražského u předsedy vlády, nedošlo ke změně. Díky tomu nedošlo k otevření kadeřnictví. Neštěstí bylo na světě. Pastýřský list se stal zbytečným, protože si nikdo nepřál neodborné, a tím i nevkusné, domácí vyholování.

Za celou situaci je tedy odpovědná vláda. Je to další důkaz vměšování politiků do církevních záležitostí!

Dopad neplatného udílení popelce

„Neplatné udělení popelce způsobí u praktikujícího katolíka to, že během celé letošní postní doby až do Velikonoc, není způsobilý přijmout platně žádnou svátost,“ pokračuje Pištora. „Pokud půjde ke svátosti smíření (zpovědi), dočká se pouze duchovního pohovoru bez rozhřešení. U přijímání dostane pouze křížek na čelo,“ dodává Pištora zasvěceně. Důvodem je to, že do postního období věřící nevstoupili platně a tudíž se nikdo není schopen hluboce kát.

Biskupové očekávají, že o duchovní pohovor a křížek místo hostie bude mezi věřícími pouze nepatrný zájem. Odpadnou tím každoroční fronty u zpovědnic i počet příjemců eucharistie při bohoslužbách. Lépe se tak budou dodržovat vládní nařízení ohledně ochrany před koronavirem.

Pouhým duchovním pohovorem s knězem či pastorem místo zpovědi se tak katolická církev v ČR přiblíží mnohaleté praxi bratří a sester v odloučených církvích.


Správně aplikovaný popelec

Zpracoval -jf-

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *