Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Laičtí udělovatelé popelce budou vyloučeni z církve. Přijímání napříště už jen s pravou úctou.

O letošní Popeleční středě čeští a moravští biskupové zjistili, že se v jejich diecézích rozmohl zakázaný nešvar. I když v instrukcích k obřadům biskupové jasně napsali, že popelec uděluje POUZE kněz či jáhen, mnohde jej udělují i laici. A v některých českých farnostech dokonce i ženy!

Takto udělený popelec je pro věřící samozřejmě neplatný!
Na svém posledním mimořádném zasedání proto vydala ČBK novou instrukci pod názvem Poučení z kovidového vývoje v církvi a ve společnosti. Kněží ve svých farnostech podle této instrukce pozvou v následujících postních nedělích své farníky k udělení pravoplatného popelce. Každý věřící se do fronty postaví tolikrát, kolikrát mu laik za poslední Popeleční středy v minulých letech udělil popelec. Ve farnostech, kde udělovaly popelec ženy, jej musí provést samotný diecézní biskup, aby byl tento obřad vůbec platný.

Liturgická instrukce Poučení z kovidového vývoje… myslí také na již zemřelé, kterým byl udělen neplatně v posledních letech popelec. Pozůstalí pozvou příslušného kněze či biskupa na hrob zemřelého, na který při krátkém obřadu tito popelec v příslušném množství na hrob rozptýlí. Jednodušší to mají pozůstalí, kteří svého příbuzného nechali zpopelnit. Ti si přijdou pro popelec do chrámu při nejbližší příležitosti pouze s otevřenou urnou.

Všichni laici, včetně žen, kteří nepovoleným způsobem udělovali tuto svátostinu, budou samozřejmě po kárném řízení exkomunikováni od stolu a lože církve.


Poučení z kovidového vývoje…

Hromadný popelec

ČBK se v souvislosti s popelcem začala zabývat návrhem odborníka na liturgii z olomoucké bohoslovecké fakulty prof. Dr. Františka Kunetky, Th.D.

Ten vychází ze skutečnosti, že udílení popelce výrazně zpomaluje liturgii Popeleční středy. Průzkumem bylo zjištěno, že celý tento vložený obřad trvá ještě déle než Svaté přijímání. Je to tím, že udělit si popelec přijdou všichni přítomní v kostele. Nemusí být ani věřící, vyzpovídaní a věkem způsobilí. Dalším zdržením je věta pronesená knězem: Prach jsi a v prach se obrátíš nebo Čiňte pokání a věřte evangeliu. Obě tyto věty mají v průměru 2 x více slabik než Tělo Kristovo. Tedy další zdržení.

Návrh proto obsahuje tzv. hromadné udílení popelce. A to pomocí výkonného ventilátoru, který popel dopraví mezi všechny zúčastněné, nebo pomocí lopatky, kdy kněz projde kostelem a podobným způsobem, jako když vykrápí svěcenou vodou, popelec udělí.

Dalším návrhem je, že by kněz při popelci pro urychlení obřadu vyslovoval pouze zkratky klíčových slov obou vět, tedy:
místo Prach jsi a v prach se obrátíš jen PJPO
a
místo Čiňte pokání a věřte evangeliu jen ČPVE. Je možná též superrychlá kombinace obou variant: ventilátor (lopatka) + zkratky vět.

O Kunetkových návrzích se na ČBK teprve jedná, redakce Hořiž bude pro vás, milí čtenáři, proces sledovat a o výsledku promptně informovat.

Smráká se také nad akolyty a akolytkami

Podle víry českého reformátora Mistra Jana Husa neplatně svátosti uděluje ten, kdo sám žije ve hříchu. Proto má katolická církev již po staletí dané pravidlo, že udělovatel svátosti, kam zajisté patří i ti, kteří podávají Svátost oltářní, musí nejméně 1x za týden přistoupit ke svátosti smíření. A ženy, které jsou od vyhnání z ráje a od přírody hříšné, a které chtějí podávat, musí slavit svátost smíření dokonce obden.

Také zde zjistila ČBK od informátorů nešvar, že udělovatelé svátostí dochází ke zpovědi v lepším případě 1x za 14 dní, a někteří (považ věrný katolíku!) i pouze jednou za měsíc! Podle výše zmíněné nové instrukce biskupové takovéto akolyty řádně prověří, vyškolí a těm neposlušným odeberou biskupský souhlas.

Protože skončila doba kovidová, všichni věřící už od letošních Velikonoc samozřejmě přijímají Svátost oltářní opět uctivým způsobem. To je: vkleče a do úst; pořádně vypláznou jazyk. Že tomu tak bylo již při Poslední večeři Páně, potvrzuje jasnými viděními sv. Kateřina Emmerichová. Apoštolové klečeli v kruhu vedle svých jídelních lehátek, Pán Ježíš je s nalámaným Chlebem obcházel a vkládal jej apoštolům přímo do úst, dokud nebyly jejich duše syté.


Sv. Kateřina Emmerichová při svých viděních

 

Zpracoval -jf-.

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *