Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Noc kostelů a mešit v nové podobě. Ukáže v pravdě bohatství života věřících.

Všechno zlé je k něčemu dobré. Díky přetrvávajícím „koronavirovým” omezením shromažďování, přistoupili organizátoři k virtuální podobě Noci kostelů. Nápad vzešel z Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského a to přímo od Zuzany Kakuškové, naší pravidelné korespondentky.

„Docílíme tak větší otevřenosti života v církvi. Vždyť víra, to není jen chození do kostela. Dřívější forma Noci kostelů, kdy zájemci byli pouštěni do kostelů a krypt, byla fádní a polovičatá. U mnohých návštěvníků  to dokonce evokovalo myšlenku, že církev do té krypty patří”, řekla Kakušková.

Ve spolupráci s televizí Noe a podle metodiky P. Jana Balíka (vyšlo knižně pod názvem „S mladými ke kostelu”, s podtitulem „O umění vést mladé lidi na mši”), vznikla sada krátkých filmů, které byly natočeny ruční kamerou instalovanou na hlavě průvodců.

„Takto bude možné otevřít nevěřícím nejen kostely, ale ukázat jim i bohatost života církve v rodinách, na farách, prostě v zákulisí”, poznamenala Kakušková.

 

Dosud se podařilo dotočit, nebo jsou před dokončením, tyto tituly:

 • Sexualita jako velký dar

Hlavním protagonistou je průměrná katolická rodina: Manžel, manželka a osm jejich dětí. Diváci se seznámí s uplatňováním metody Přirozeného plánování rodičovství (dále jen PPR) podle MUDr. Ludmily Lázníčkové. Vizuálně prozkoumají poševní hlen v detailu a opět virtuálně a s kvalifikovaným komentářem absolvují pohmat děložního čípku. Odborná část byla natočena v centru Cenap Brno. Závěrem bude možné absolvování akreditovaného kurzu Průvodce laktací. Po správném vyplnění on-line testu (dosažení 75 bodů) a své adresy, bude testovaným zaslán platný certifikát o absolvování kurzu, který splňuje podmínky § 61 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Úspěšný absolvent se tak stane Akreditovaným laktátem.

 • Týden faráře, farní hospodyně, kostelníka

Obsahem je příprava kázání na liturgické texty cyklu A, exkurze do všech tří mší za týden, naučná část – jak se staví kostel a komunitní centrum, objednávka svíček a nákup a svěcení křídy. Dále modelový zápis pokřtěného do matriky, vaření nedělního oběda na faře z toho, co přinesli farníci přes týden, chystání Božího hrobu a instalace Betléma v kostele, vybírání do košíku při mši svaté a utírání čelíček miminkům po křtu. Touto částí bude fundovaně provázet P.  Ing. Josef Ptáček, který nezištně pomohl s technickou realizací i dalších dokumentů. Díky jeho radioamatérským schopnostem, zprostředkuje přenos noci kostelů na ostatní kontinenty a na oběžnou dráhu Země.

 • Ministrantská chaloupka

S podtitulem – kolikrát a proč zvonit při pozdvihování. Průvodcem je P. Petr Vaculík, provinciál salesiánů.

 • Život v laické komunitě, hnutí

Zde byla konkurzem vybrána Neokatechumenátní cesta a jako průvodce P. Josef Brychta, který iniciativně zvolil pro své komentování heslo: “Budeme vožralí Duchem svatým, a to už za pouhých 35 let formace”.

 • Exkurze do zpovědnice

„Noc s uchem na zpovědní mřížce”, kde se divák seznámí s hloubkou této svátosti a dozví se i některé nevšední až pikantní hříchy.

 • Modlitební spolčo

Praktické ukázky a rady pod heslem – od tlachání k růženci

 • Řeholnice a sex

Jak se žije v klášteře aneb intimní pohled do klausury.

 • Exkurze do redakcí Hořiž a Tisíckráte 

Zde se průvodcovství ujali Jíra Forman a Felix Kulpa (v zastoupení). Návštěvník si bude moci prohlédnou prostory redakcí a technické vybavení, jako je např. odposlouchávací zařízení.

 • Představení církevního práva v každodenní praxi

Tento dokumentární film se sestává ze tří částí.

První část je věnována procesu zneplatnění manželství. Zde budou návštěvníci vtipnou komixovou formou provedeni kánonem 1671 až 1691 Kodexu kanonického práva ve znění motu proprio Mitis Iudex.

Druhá část – laicizace kněze, jak napsat dopis do Vatikánu (odvolání proti místnímu církevnímu soudu).

Třetí část – seznam známých právníků ve Vatikánu (s jejich životopisy a referencemi), kteří pomohou pomoci.

 • Církevní majetky

První část – lesy, s podtitulem – Co nesežral kůrovec

Druhá část – přilehlé rybníky

 • Modlitba

Představení živé modlitby jako projevu vztahu s Bohem. Provází Jiří Prinz, tiskový mluvčí Arcibiskupství pražského.

S laskavým svolením tvůrců projektu přinášíme ukázku z dílu Modlitba: https://www.youtube.com/watch?v=BuOP-F4XySU

 

Věříme, že se tento “nouzový” model ujme. A bude tak úspěšný, že i v dalších letech nebude nutné vysilovat organizátory náročnou přípravou a fyzickým prováděním zástupů lidí našimi kostely. Nadále bude stačit tým filmařů, schopný scénárista a režisér v jedné osobě (na 20 let se k této službě zavázal Jiří Strach). Spokojeni budou i návštěvníci, kteří se budou moci z pohodlí domova připojit a noci kostelů se tak aktivně zúčastnit.

 

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *