Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

České charizmatiky už Duch Svatý neoslovuje. Obracejí se proto k Panně Marii.

Podle přelomového dílu pořadu Kulatý stůl na TV Noe zde, začínají špičky Katolické charizmatické obnovy v Česku opouštět svoji svatodušní cestu a inklinují k Panně Marii. Zvláště pak k senzačním událostem okolo místa zjevení Panny Marie v bosenské Medžugorje.

Sestra Lucia, představená charizmatické komunity Blahoslavenství, byla v Medžugorje 4x a jejich komunita tam má již svůj dům, „Je to jediné místo na světě, kde se něco děje!“ nadšeně říká sestra Lucia. Kateřina Lachmanová, další charizmatická vůdkyně, navštívila Medžugorji už 6x a doslova hýří nadšením z nového rozměru své víry. Objevila jsem tam sílu a hloubku růžence a od té doby, co se jej pravidelně modlím, mě ani nenapadlo modlit se v jazycích. O těch ostatně není v evangeliích ani zmínka, na rozdíl od modliteb Otče náš a hlavně Zdrávas Maria. Mám čím dál silnější dojem, že jazyky jsou výmyslem sv. Pavla v alkoholovém opojení. Je veřejně známo, že víno nejen propagoval. Pavel se nakonec ani s Pánem Ježíšem osobně neznal, dodává Lachmanová.

Zkrátka kdo chce v církvi něco znamenat, musí do Medžugorje.

Zatímco špičky Katolické charizmatické obnovy Kateřina Lachmanová, paterové Vojtěch Kodet a Aleš Opatrný žijí v Praze, drtivá většina jejich následovníků se nachází na Moravě. Zvláště na té jižní, a v Brně. Všichni tři lídři jsou tedy v místě svého přebývání jakýmisi „generály bez vojska“ a o svých krocích se nemají s kým radit. Možná zašli už tak daleko, že se ocitli mimo jimi vedený proud.

Důležitá brněnská komunita

Zřetelný odklon od Ducha svatého signalizuje i komunita Emmanuel. Ještě ani neslehla hlína na hrobě zakladatele a představeného brněnské komunity a hlavně významného charizmatika Ludvíka Kolka, a už se toto společenství rozpadlo na tři části:

– promedžugorskou
– protimedžugorskou
– neutrální, kterým je nějaké Medžugorje ukradené (tato, nejméně početná skupina se ještě Ducha svatého chabě drží)

„Odhlasovali jsme si na minulém setkání že, do Medžugorje půjdeme příští rok z Brna pěšky,“ říká skoro s pláčem člen komunity a arcijáhen Ivan Synek. „Co na to moje bolavá kolena?“ ptá se slzou na víčku, hledě na svou Janičku. Ta naopak hlasovala pro pěší pouť všemi deseti. „Bude to pokání pro Ivana, že mě nikam, kromě Lužánek (poz. red.: jeden z brněnských parků), padesát let nevzal.“ Právě manželé Synkovi patří k radikální promedžugorské části Emmanuelitů, ačkoliv toho Ivan pro svá kolena lituje.

Zhoršení vztahů

Katolická mariánská scéna v ČR je však ale už přeplněna. Počínaje Schönstattským hnutím, přes Mariiny legie až po Fokoláre, dílo Mariino. Někteří jdou tak daleko, že usilují o to, aby Pannu Marii církev co nejdříve uznala Spoluvykupitelkou světa a čtvrtou Božskou osobou!

„Nevím, nevím, jestli české charizmatiky mezi mariánské ctitele vezmeme,“ říká 42-letá učitelka Hana Švabinská z Budějc. „Byli Panně Marii totiž dosud nevěrní s Duchem svatým. Oni sice oponují tím, že i Maria byla nevěrná Josefovi, svému přečistému snoubenci, s Duchem svatým a prošlo jí to, ale to není totéž. Navíc, a to je podstatné, do Medžu jezdí zřídka.“ dodává mariánská ctitelka Švabinská starostlivě. Ta do Medžugorje jezdí pravidelně od svých osmnáctin a byla tam již 77x!

Se změnou postoje charizmatiků se schyluje k ekumenické a mezináboženské roztržce. Protestanté, stejně jako muslimové, totiž uznávají izraelskou prostou ženu z lidu Mirjam“, tedy Marii, pouze jako matku Ježíšovu. Muslimové jako matku prorokovu. O jejím panenství či porodu samotného Boha nechtějí obojí ani slyšet. Někteří dokonce tvrdí, že Ježíš byl nejstarším ze sedmi Mariiných dětí. Charizmatická obnova před svým obrácením k Marii byla v katolické církvi nejblíže právě k odloučeným bratřím, zvláště pak k letničním církvím. To nyní přestává platit, a tak odloučené církve ztrácejí posledního spojence v katolické církvi.

Mírové řešení církevní krize

Snad počínající studenou válku v rámci českého křesťanstva odvrátí plodná diskuse v rámci papežem Františkem vyhlášené synody. Synoda by také mohla diskuzemi a hlasováním rozhodnout o tom, zda čeští charizmatici mohou přejít mezi mariánské ctitele.

Charizmatická obnova se v posledních letech angažovala v pořádání stejnojmenné konference na brněnském výstavišti. V době koronaviru však brány výstaviště pro takové akce uzavřeli, a tak nemáme co dělat. Naproti tomu balkánské státy, a tím i Medžugorje, otevřely natrvalo. Navíc pronájem pavilonu je velice drahý, kdežto bosenská marka má výhodný kurz. Tuto skutečnost jsme rozlišili jako znamení.  Bůh nám charizmatikům zřetelně ukázal nový směr, říká Kateřina Lachmanová.


Výtvarník a architekt Ludvík Kolek,
budoucí světec a nezávazná památka v breviáři

S pomocí moravských zpravodajců zpracoval -jf-

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *