Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Biskupové proti povinnému očkování. Evangelizace ve věznici.

Hnutí Chcípl PES uspořádalo o víkendu v několika městech v ČR demonstrace proti vyhlášce, kterou schválila ještě předchozí vláda. Podle této vyhlášky má být od března 2022 pro vybrané profesní skupiny a lidi nad 60 let povinné očkování proti covidu. Jednalo se o Brno (2000 lidí), Olomouc (800 lidí), Karlovy Vary (300 lidí), České Budějovice (300 lidí), Ústí nad Labem (250 lidí) a Bruntál (150 lidí). Tyto protestní akce byly v sobotu, v neděli se uskutečnila v Praze, kde organizátoři avizovali, že do konce ledna se uskuteční ještě další podobné demonstrace. Nedělní pražské demonstrace se podle odhadu policie zúčastnilo kolem 3500 lidí a podle zpravodaje ČTK byli mezi nimi mimo jiné zástupci tzv. deklarací lékařů, sester, právníků, studentů, členů Integrovaného záchranného systému, policie či armády. Podle signatářů těchto deklarací vakcíny nefungují a způsobují nevratné vedlejší účinky.

Nebojácní biskupové v čele

Ve všech městech se do čela demonstrujících postavila vždy nejméně dvojice biskupů příslušné diecéze. V rukou nesli vždy obraz Panny Marie, např. v Brně to byla Panna Marie Svatotomská z Augustiniánského kláštera na Starém Brně. Biskupové navázali na staleté tradice, při kterých se městy zasaženými nějakou pandemií modlila celá procesí a lidé přitom procházeli ulicemi měst. Podle legendy se některý ze středověkých biskupů v Praze odmítl zúčastnit takového procesí a ze strachu před smrtí nechal kolem svého paláce postavit čtyřmetrovou zeď. Obyvatelé mu pak házeli právě přes tuto zeď lidi zemřelé na mor.


Průvod proti očkování Brno; na úvodním obrázku Praha

Biskup Neviditelný

Našemu dopisovateli se podařil uskutečnit přímo v průvodu rozhovor s jedním nejmenovaným biskupem (redakce však jeho jméno a adresu zná).

Hořiž: „Otče biskupe, jak to, že se biskup nazývaný svými věřícími ´biskup Neviditelný´ najednou zviditelňuje?“
O. biskup:
„Už toho mám totiž dost! Nejsme všichni biskupové ovce a nepapouškujeme jen názory papeže. Předloni jsme lékařům a zdravotníkům tleskali, hráli a  zpívali na poděkování za jejich práci. Nyní je čas jít za ně a s nimi do průvodu proti jejich a našemu povinnému očkování.“

H: „Co se změnilo?“
O. b.:
„Než jsme na podzim vydali výzvu věřícím k očkování, měli jsme jen jednostranné informace. Vedli jsme až teď dialog s odborníky z řad oponentů očkování. Nyní část ze souskupů* a signatářů výzvy vidí, že očkování společnost nejen rozděluje. Vytváří totiž taky z neočkovaných lidí diskriminovanou a vyloučenou skupinu na okraji společnosti. Církev vždy v dějinách stála na straně utlačovaných. A vždycky, když to tak nedělala a stavěla se na stranu mocných, krutě se jí to nevyplatilo.“

H: „A máte konkrétní příklady ze svého okolí, že jsou neočkovaní diskriminováni?“
O. b.: „No samozřejmě! Několik příkladů vyhazovů neočkovaných máme na samotných biskupstvích. Nebo také těch, které jsme kvůli tomu nepřijali do zaměstnání. Dalším příkladem je jedno nejmenované křesťanské médium, kde dávají neočkovaným bez důvodu po letech výpověď. Tam toto jednání dokonce vyvolalo rozsáhlou krizi. Ta je v tomto médiu ještě kombinovaná jeho přestěhováním na novou adresu a aktivitami mladé homosexuální loby.“

Omylní papež i biskupové

H: „A není to v rozporu s papežovým výrokem, že ´očkování je aktem lásky´?“
O. b.:
„A vyhlásil papež toto slavnostně, ´ex cathedra´? Nevyhlásil! Jen to tedy doporučuje. Myslím si ale, že lidé nejsou ovce a ví, že jejich svědomí je víc než výroky papeže a biskupů. Před Božím soudem bude každý člověk stát sám a nemůže se na nikoho vymlouvat. Navíc jsme při loňské podzimní návštěvě ´ad limina´ zjistili, že papež Benedikt XVI. má na očkování přesně opačný názor než papež František. Ale jeho názory nikdo do médií nepustí, umlčují jej. Přitom je stále papežem – je stále na Petrově stolci, není jen ustanoven v Petrově službě jako je ustanoven František.
Dnes už vím, že jsme se výzvou k očkování opět mýlili.“

H: „Říkáte: ´opět jsme se mýlili´… už se to někdy stalo?“
O. b.:
„Ano. Například v 90. letech minulého století při Klausově ´divoké´ privatizaci jsme veřejně podpořili prohlášením a výzvou nový privatizační Mendelův fond. Kostelní babičky tam po naší výzvě dávali své poslední úspory, některé je měly na svůj vlastní pohřeb. Poté zločinní správci fond prostě vytunelovali a s penězi zmizeli do daňových rájů. Ani jsme se tehdy lidem za tu podporu Mendelova fondu neomluvili.
No a v živé paměti máme všichni výrok papeže Františka ze září 2020 o povolení církevních sňatků homosexuálů, který Vatikán rychle dementoval.“

Žádné obavy

H: „Otče biskupe, a nebojíte se vy osobně represí a pronásledování ze strany Vatikánu, ostatních souskupů, jak říkáte, i společnosti?“
O. b.:
„Už jsem dosáhl tzv. biskupského důchodu, ničeho se nyní nebojím. Ani smrti bez vakcíny. Třeba se na závěr svého života stanu mučedníkem. Budu sice jen nezávazná památka v breviáři, ale i tak to stojí za to.

H: „Tady v průvodu nesou lidé transparenty s obrázky několika politiků a nápisem ´Zrádce národa´. Neměli by být mezi těmi zrádci taky alespoň někteří z vás, biskupů?“
O. b.:
„Zrádce je příliš silné slovo, to asi ne. Spíš jsme národ dosud jen zapírali. Ale zakokrhal kohout, Petr litoval, zaplakal a…..“

Další slova i celý zbytek rozhovoru zanikl v hluků policejních sirén, výzev z amplionů k dodržování vládních nařízení a nářku raněných. Policie zaútočila na protestní průvod vodními děly, dlouhými pendreky z pražské Národní třídy z roku 1989 (se zaschlou krví ještě z té doby) a slzným plynem. Skupina věřících pokryla svými těly milostný obraz Panny Marie a za dramatických okolností jej vynesla ze všeobecné vřavy a zmatku ven. Večer již opět stál při bohoslužbě v příslušném chrámu jistého města na svém místě nepoškozený.
A biskupové odjížděli v policejních antonech s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro to jméno a pro neočkované (par. Sk. ap. 5,41).

Evangelizace ve věznici, David Rath

Všechny biskupy z vyjmenovaných měst policie svezla do Vazební věznice v Brně- Bohunicích a umístila na cely předběžného zadržení. Hned druhý den v neděli si otcové biskupové vymohli na vězeňské službě společnou mši sv. ve vězeňské kapli. A právě tam se jednomu z nich v slzách vyzpovídal ve věznici přítomný bývalý středočeský hejtman David Rath, který si tu odpykával svůj zasloužený trest. Rath poté přijal Tělo Páně jedině uctivým a jedině správným hygienickým způsobem – tj. vkleče a do úst. Pak se policii po letech zapírání ke všem svým spáchaným skutkům doznal. A právě to byla poslední podmínka k jeho propuštění po polovině trestu. Na základě tohoto přiznání jej mohla vězeňská služba ihned v úterý propustit.

Ostatní vězni se dali Rathovo příkladem strhnout. Začali vytvářet fronty ke zpovědi k jednotlivým biskupům v celách. A po vykonání svátosti smíření se ke všemu doznali. Poté si podali žádost o podmínečné propuštění ti vězňové, kteří měli více jak polovinu svého trestu za sebou.

„Ať už vypadnou biskupové domů, jinak nám tady ještě postaví kostel“, nadává velitel bohunické Vězeňské služby Dušan Gáč.


Vazební věznice Brno- Bohunice

Obrácený hříšník neprodleně jedná

David Rath prozradil novinářům i další část svého pokání. Dostal za úkol vymanit se z hříchu bigamie či polygamie, ve kterém před vězněním celá léta žil. Ihned po návratu domů sestavil (tentokrát z nezkorumpovaných lidí) nezávislou komisi ke konání výběrového řízení na směroplatnou manželku. Rozhodnutí komise se hodlá plně podřídit.

*souskupové, souskupi = sou-druhové v biskupské službě; biskupové Čech, Moravy a Slezska volně sdružení v České biskupské konferenci

Připravil -jf-.

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *