Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Kardinál Dominik Duka solidárně vyhostil 20 ruských pravoslavných popů.

„Pokud chce být Česká republika svobodným státem, musí být hrdá,“ napsal kardinál Dominik Duka mlčícímu prezidentovi Miloši Zemanovi.

Podle posledního Sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011 má římskokatolická církev v ČR něco přes 1 milion členů. Navíc se při církevních restitucích vzdala části náhrad od státu ve prospěch ostatních křesťanských církví. Rozhoduje proto o církevním a náboženském životě v ČR.

Ze solidarity k Vládě ČR si český kardinál Dominik Duka dovolil vyhostit ze země 20 ruských pravoslavných kněží, tzv. popů. V roce 2014, kdy došlo k výbuchům v muničním skladu ve Vrběticích na Moravě, založili zmínění popi pěvecký soubor „Pop music“. Pod pláštíkem Bohu libého konání ale prováděli podvratnou činnost proti katolické církvi v ČR. Četným zájemců z řad katolického kléru totiž vysvětlovali přednosti kněžského manželství před celibátem. „Večer, když přijdeš po těžkém dni domů, tě má na faře kdo pohladit, obejmout“ dráždili city celibátních kněží popi. „Když tví farníci nechtějí pochopit tvá dobře míněná kázání, je tu manželka, která ti bude rozumět,“ popichovali dále tito pokušitelé.

Jitření ran znovusezdaným párům

Trnem v oku byli ruští popi také znovusezdaným párům, které, jak známo, bez zneplatnění předchozích manželství nemohou v katolické církvi přistupovat ke svátostem. Podle staletého staroslověnského zákoníku Zákon sudnyj ljudem těmto párům dokazovali, že všichni příslušníci pravoslavné církve, včetně popů, mohou být až třikrát rozvedeni a opět třikrát sezdáni znovu. A to aniž by přišli o communio, tedy účast na svátostech! Pouze pravoslavný biskup se řídí novozákonní tradicí, podle které smí být pouze jednou ženatý (1. Tim 3, 2). Ale i v případě biskupa či patriarchy je možné na církevní pravoslavné synodě od tohoto závazku udělit dispens.

Odveta jistě na sebe nenechá dlouho čekat

Moskevský patriarcha Kirill se chystá jako odvetu vyhostit stejný počet katolických kněží ze sibiřské části Ruské federace. Tito kněží byli na Sibiř deportováni ještě v dobách bolševické nadvlády na Rusi. Dodnes nevěděli, že v roce 1992 v Rusku padl totalitní režim. Pokládali Vladimíra Vladimiroviče Putina pouze za dalšího vládnoucího generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu (ÚV KSSS) v řadě.

Diverzní činnost těchto zapadlých celibátních římskokatolických kněží spočívala v tom, že pravoslavné popy s problémy v manželství přesvědčovali naopak o výhodách celibátu. „Doma na studené faře tě sice nikdo nepohladí, neobejme tě a ani ti nebude rozumět. Zato žádná megera na tebe nebude ječet, že jdeš pozdě domů a neseš málo děněg (peněz),“ uzavírají potěšeně tito klerodiverzanti.

 

Na úvodním snímku sleduje kardinál Duka ostřelování příslušníků Armády ČR ruskými a čínskými agenty pomocí indiánských foukaček otrávených šípů

 

Zpracoval s použitím zahraničních materiálů -jf-

 

 

„,“

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

2 komentáře: „Kardinál Dominik Duka solidárně vyhostil 20 ruských pravoslavných popů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *