Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

AktualityArchiv

Kritéria pro výběr patnácti farníků pro přímou účast na bohoslužbách

Nedávné mírné uvolnění karantény vládou, přineslo zvláště katolíkům problém. Tím je kritérium 15 lidí na jedné bohoslužbě. Nadpoloviční většina farností disponuje více než patnácti praktikujícími. Bez problémů tento parametr přijali například bratři z Československé církve husitské. Oldřich Nováček, kazatel a člen diecézní rady ČSCH poznamenal: „Nám je to jedno, my naštěstí vymíráme. Bez omezení jsme slavili bohoslužby i při povoleném maximu 5 lidí. Volná místa do počtu 15 lidí nabídneme katolíkům. Máme s nimi mnoho společného – např. modlitbu: Andělíčku, můj strážníčku.”

Co ale další spousty katolíků? Losování? Nějaký výběr? Podle čeho? Nebude někdo zklamán?

Z biskupské konference naštěstí přišla rychlá reakce. Z biskupů byl vytvořen Krizový štáb s úkolem vypracovat kritéria výběru pro 15 nejlepších.

Aby byla zajištěna názorová pestrost a tím i objektivní a kvalitní kritéria, stanovil Dominik Duka toto složení Krizového štábu ČBK: Dominik Duka, Václav Malý, Zdeněk Wasserbauer, Karel Herbst a Miloslav Vlk (námitka jednoho člena, že kardinál Vlk před nedávnem zemřel, byla shledána neopodstatněnou, neboť kardinál žije v nebi a jeho názory jsou dostatečně známé; navíc mu nyní nedělá problémy nařízená karanténa biskupů). Předsedou pracovní skupiny byl jednomyslně zvolen Dominik Duka. Ani ne za 10 minut, byla kritéria hotová a schválená.

Kritéria pro výběr:

 • farník nezanáší: to znamená, že nesleduje přenosy z jiných kostelů
 • účastní se pravidelně úklidu kostela, fary, okrašluje kněžiště či jiné prostory květinovou výzdobou
 • spolupracuje s duchovním správcem – informuje jej o dění ve farnosti, o komentářích kázání apod. ze strany farníků, popřípadě kaplana a jáhna
 • je v souladu s rozhodováním duchovního správce
 • není rozveden, nežádá (nežádal) o zneplatnění svátosti manželství, není bývalým knězem, nezběhl z kněžského semináře, řádu, kongregace
 • je členem modlitebních společenství
 • není členem modlitebních společenství (pokud duchovní správce není příznivcem společenství)
 • je členem hnutí, komunit a jiných uskupení, které duchovní správce uznává
 • není členem hnutí, komunit a jiných spolků, které duchovní správce nesnáší
 • je štědrým dárcem sbírek
 • nezpochybňuje celibát
 • nezastává názory Tomáše Halíka, Marka Orko Váchy, Felixe Maria Davídka, Jana Rybáře a dalších zbloudilců či rebelů
 • účastní se farních poutí, zájezdů do Medžugorje nebo Svaté země
 • chodí pravidelně ke svátostem
 • není rychle vzplálým konvertitou
 • zpívá v chrámovém sboru nebo nezpívá vůbec (pokud zpívá falešně)
 • nepřijímá na ruku
 • pokud je ženatý/vdaná, žil(a) před manželstvím v čistotě
 • jeho/její/jejich děti při mši nezlobí, nevyrušují

Díky uvedeným kritériím je jisté, že i v nejpočetnějších farnostech nepřekročí počet vyhovujících věřících 10.

Pravidla vejdou v platnost o půlnoci ze soboty na neděli 25. 4. – 26. 4. 2020.

 

 

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

2 komentáře: „Kritéria pro výběr patnácti farníků pro přímou účast na bohoslužbách

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *