Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Ministrovo karetní hra v Senátu. Premiér Fiala se poprvé rozzlobil.

Povím vám příběh ze Senátu, který mi vyprávěl jeho předseda RNDr. Miloš Vystrčil.
Jeho hrdinou je ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR a karetní aplikace v jeho mobilu.

Bylo to skoro na konci covidové pandemie.
Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech v boji o tzv. Pandemický zákon se dostal ministr Válek do Senátu, aby tam schválení zákona obhajoval.
Přišli s několika senátory pozdě, rozprava už začala.
Proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali předlohu zákona.
Všichni, až, až na jednoho. Na ministra Válka.
Ten vytáhl z kapsy mobil a začal aplikace v něm otevírat jednu vedle druhé.
Až našel karetní hru. A začal hrát.
Poradce premiéra, který Válka do Senátu přivedl, to spatřil a tak, když se vrátili,
přivedl ministra k premiéru Petru Fialovi.

Ministr na koberečku u premiéra země

„Proč jste přivedl toho Válka, pane poradce?“
„Hrál v Senátu karty, pane.“
Premiér se udiveně obrátil na Válka.
„Můžeš mi to nějak vysvětlit?“
„Zajisté, pane.“
„Doufám, protože jinak bych tě musel ihned odvolat.“
„Nuže, pane, víte, jsem od prosince nejvytíženější ministr vlády a s sebou nemám nic než tenhle mobil a aplikace v něm.
Doslechl jsem se, že v Senátu kterýsi jeho člen kdysi zavedl ranní četbu z Bible (pozn. red.: senátor PhDr. Zdeněk Papoušek –zde). A právě četba Bible mi tu teď ale po odchodu toho senátora chybí.
Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně,
jako tyto karty uspokojily moji touhu po Slově Božím a po potřebnosti Pandemického zákona.“

Ministrovo story

„Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh a na zemi Vy, pane premiére.
Dvojka mi připomene, že bible má dvě části
Starý a Nový zákon. A trojka pak Trojici Boží.
Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou.
S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistily lampy své.
Bylo jich vlastně deset, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny.
Šestka znamená, že za šest dní stvořil Bůh tuto zem
a sedmička den, kdy odpočíval po své práci.
Vidím-li osmičku, vzpomenu na osm lidí, které Bůh zachránil,
když seslal potopu na tuto zem.
Byli to Noe a jeho žena, jejich tři synové a jejich manželky.
Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil.
I těch bylo deset, ale devět z nich Bohu ani nepoděkovalo.
Desítka, ta má stejně bodů jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu,
přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit.
Král mi připomene znovu jediného pána nebes,
královna blahoslavenou Pannu Marii
a spodek, pane, spodek, to je ďábel.

Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365,
stejně, jako když sečtu všechny dny do roka.
Je tu 52 karet – jako do roka týdnů,
13 štychů – jako týdnů za čtvrt roku,
12 obrázkových karet – jako měsíců v roce
a čtyři barvy – stejně jako jaro, léto, podzim a zima.

Jak vidíte, pane, moje mobilní aplikace mi posloužila stejně
jako Bible, modlitební knížka, volební kalkulačka i kalendář.“

A přátelé, tento příběh je pravdivý.
Ten ministr zdravotnictví se totiž jmenoval Vlastimil Texas Válek.

Došlo po uzávěrce

Po uzávěrce tohoto vysvětlení přišla zpráva, že v Senátu Pandemický zákon neprošel. Je to jednoznačně vina ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Ten v Senátu pouze přečetl obhajobu tohoto ostudného zákona tak, jak mu ji napsali jeho náměstci. Dalšímu průběhu jednání senátorů pak ministr nevěnoval dostatečnou pozornost. Hrál/modlil se na kartách ve svém mobilu.

„Ještě jednou a letíš!“  slyšeli bodyguardi hlas premiéra Petra Fialy před dveřmi jeho pracovny, když ministr Válek zavíral dveře pracovny zvenku. „Hlas premiéra zněl hodně nazlobeně,“ shodli se premiérovo bodyguardi pro naši redakci.

 

Text Miroslava Černého „Balíček karet“ upravil a zprávu podal -jf-

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Jeden myslel na “Ministrovo karetní hra v Senátu. Premiér Fiala se poprvé rozzlobil.

  • Vidíte a já hlupák jsem se na něho zlobil, že za naše peníze si hraje karty na drahém mobilu taky za naše peníze. A on je to zatím zbožný dobrý člověk a modlil se!

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *