Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Církev se inspirovala státní eRouškou a zavede tzv. „eAlfu”.

Kurzy Alfa již několik let brázdí církevní vody i u nás. Jedná se o 10 večerů, kdy se nevěřící či nepraktikující zájemci mohou dozvědět něco o naprostých základech křesťanství. Každý večer začíná dobrou večeří a po pár vtípcích moderátora večera a po dobrovolném zpěvu různých písní si „hosté” mohou vyslechnout zhruba půlhodinovou přednášku na téma např.: „Kdo je Ježíš?”, „Proč za nás Ježíš zemřel?”, či „Jak mluvit s druhými o víře?” ap. Přednáší nejen kněží, pastoři či zkušení kazatelé (Kurzy Alfa jsou nadkonfesijní a využívat je mohou všechny křesťanské církve), ale přednáší i laici a dokonce i ženy. Po půlhodinové přednášce a sladkém zákusku nastane ve skupinkách diskuse mezi hosty a moderátory o předneseném. Součástí kurzů jsou i víkendy někde mimo farnosti a sbory, které jsou na téma „Duch svatý a jeho působení”.

Zatímco aplikace v mobilu eRouška mapuje pohyb nakaženého čínskou chřipkou mezi lidmi zde, aplikace eAlfa bude sledovat evangelizaci absolventa Kurzu Alfa v jeho okolí. Církve budou vyhodnocovat každý měsíc po dobu půl roku aplikace eAlfa absolventů posledního proběhlého Kurzu. Církve budou sledovat, zda každý z hostů získal ve svém okolí další alespoň tři potencionální kurzisty do nejbližšího termínu Kurzu Alfa.

Pokud absolventi nezískají nejméně tři další hosty, budou muset nejbližší kurz absolvovat znovu a na vlastní náklady (zaplatí si večeře, část pronájmu fary, kurzovné přednášejícím; vymyslí pro každý večer aspoň jeden vtip a jednu píseň, ap.) Po jednom roce proběhne evaluace. Hlavním kritériem hodnocení bude skutečnost, kdo z kurzistů získal nejvíce nově přihlášených. V případě rovnosti počtu získaných přihlášených, rozhodnou tzv. morální kritéria. Aplikace snadno rozliší, kdo z evangelizátorů strávil více času v kostele a méně v hospodách. Každý rok tak bude vyhlášen nejlepší evangelizátor. Ten bude dekorován medailí sv. Pavla z mincovního stříbra v hodnotě 666,- Kč. Ke slavnostnímu předání dojde na Velehradě ve svátek sv. Cyrila a Metoděje.

Aplikace eAlfa a soutěž se rozbíhá 1. září 2020 v celé ČR plošně.

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *