Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Schönstattské hnutí zásadně reviduje svoji spiritualitu

Není žádným tajemstvím, že hnutí bylo založeno před II. vatikánským koncilem. Stalo se tak 18. října 1914 v Koblenzi. Tedy několik desetiletí před tím, než se Duch svatý na výzvu papežů Jana XXIII. a Pavla VI. znovu zavítal do katolické církve. Jinými slovy, Schönstattské hnutí se s Duchem svatým minulo. A je to dodnes poznat.

Do II. vatikánského koncilu (1962 – 1965) církev bezvýhradně lpěla na svých staletých dogmatech. A právě tímto koncilem dochází k liberalizaci a řídící vliv na církev získávají charizmatičtí, liberálně orientovaní, teologové.

Ani tento proces nezasáhl zmíněné hnutí a tak strukturu institutů a svazů, ze které se Schönstatt skládá, bychom mohli v pravdě nazvat starou strukturou.

Jako příklad uvádíme tzv. Institut rodin. Členy tohoto institutu se mohou stát jen ti manželé, kteří žili před svatbou v čistotě. Právě zde je patrná absence Ducha a naopak přebytek dogmatu. Požadavek žité čistoty diskriminuje ty, kteří si zasouložili. Z tohoto hříchu, který navíc není uveden explicitně v Desateru, tak svéhlavě Schönstattští vytvořili první a hlavní přikázání, a zároveň tím degradovali svátost smíření a odpustky. Jakoby ani ony nedokázaly odpustit vinu nerozvážného mládí.

Právě ona podmínka má za následek ubývání členů zmíněného institutu, protože za posledních třicet let ji žádný manželský pár nedokázal splnit. Proto se členy stávají pouze ti, kteří sexuální zkušenosti před svatbou zapřeli a nebo jsou divní.

Podobně je tomu i v Institutu Mariiných sester a Mariiných bratří. Už sám název znevýhodňuje muže. Ti díky současně gender epidemii, odmítají vstoupit do čehokoliv nazvaného ženským jménem.

Tajemství Sadu P. Josefa Kentenicha
Hnutí zachránil zázrak těsně před zánikem

Když už to vypadalo na vymření hnutí, stal se zázrak!

A tím bylo Evropské fórum schönstattských rodin 8.6. – 12. 6. 2022 v české Rokoli.

Delegáti z české schönstattské rodiny P. Daniel Bořkovec a manželé Klára a Miloslav Žantovi o kongresu referovali následovně:

Po živých diskuzích a intenzivní výměně názorů dospěli delegáti k tomu, že mezinárodní schönstattská rodina je povolána k rozvíjení charizmatu a to důkladnou revizí svých institutů.

Datem 12. 6. počínaje, se:

  • Přejmenovává Institut Mariiných sester a Mariiných bratří na Institut Mariiných sester a Mariánových bratří.
  • Do institutu rodin mohou vstupovat páry jak před svatbou žijící v čistotě, tak i ti žijící v nečistotě.
  • Nově vzniká Institut rozvedených, zneplatněných a na hromádce žijících bratří a sester
  • Nově vzniká také Institut stejnopohlavních, pohlavně nezařazených a bezpohlavních jedinců, párů a skupin.

Opět se ukázalo, že Duch svatý nenechává padnout nikoho a stále dokáže oživit i mrtvé kosti.

Evropské fórum schönstattských rodin

Zpracoval s pomocí zahraničních zpravodajů -jf-.

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Jeden myslel na “Schönstattské hnutí zásadně reviduje svoji spiritualitu

  • konečně!!!!!!!!!!!!!!! šenštaťáci byli 100 let za vopicema, suší a bezduší jako by byli bez uší a neslyšeli svatého Ducha

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *