Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Biskupové zakázali představitelům Charity se napříště převlékat za tři krále. Přicházeli tím o svou katolickou víru.

Česká biskupská konference (ČBK) v minulých dnech s okamžitou platností zakázala čelným představitelům diecézních a oblastních Charit v ČR převlékat se za tři krále. Dělo se tak vždy při tradiční Tříkrálové sbírce. „Ve snaze připodobnit se dokonaleji třem králům se totiž vedení Charit začalo intenzívně zabývat duchovními kořeny těchto mudrců. Postupně jich velká část přešla na praktiky Zoroastrismu, východních náboženství, včetně, křesťanstvím potlačené a církví zakázané, astrologie. Animistické náboženství a woodoo pak ve skrytosti běžně praktikovali ti manažeři Charity, kteří se každý rok převlékali za ´Toho černého vzadu´, říká tisková mluvčí biskupské konference Monika Klementová.

Zmíněné experimenty s vírou představitelů Charity odhalila skupina hlubinných psychologů. Ta je v loňském roce na základě podnětu ČBK zjistila pomocí psychoanalýzy, testu osobnostního profilu (na 800 otázek) a pozorování života osob ve vedení Charit. Stejná zjištění prokázali psychologové i při povinných supervizích. Všichni charitní manažeři, kteří v minulosti jako tři králové figurovali, nejsou již praktikujícími katolíky. Někteří dokonce z církve vystoupili. Namísto toho vyznávají původní víru tří králů, včetně mnohem později vzniklého islámu. K islámu je přivedly právě pohodlné turbany, tříkrálové oděvy a každoroční projížďky českými a moravskými městy na velbloudech.

Důsledky převlékání se za cizí krále

Jeden z ředitelů pod tlakem přímých důkazů údajně doznal, že i přes zákaz místního arcibiskupa, koupil při služební návštěvě arabských zemí svému příbuznému na památku mužskou muslimskou modlitební čapku „kufi“. Sám ji dokonce vyzkoušel. Jeho ženě zakoupil tamtéž celou burku. Zachytily jej však letištní kamery, takže později už nemohl tento svůj hanebný čin popřít.

Tyto praktiky jiných náboženství a pověr však po zákazu biskupů pro vedení Charit nebudou možné.

I přes tajnou změnu své víry však nadále setrvávají tito čelní představitelé ve svých funkcích. Navenek praktikují křesťanství, aby nebyli propuštěni ze zaměstnání a uživili své, často mnohačetné, rodiny.

Zpracoval -jf-

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *