Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Všichni katolíci si musí zvolit v nadcházejícím Sčítání 2021 národnost vatikánskou.

Naší redakci se podařilo zajistit původní znění pastýřského listu k nadcházejícímu Sčítání lidu, domů a bytů. Veliký údiv zavládl  mezi redaktory, když srovnali jeho text s tím, co slyšeli na nedělní mši z úst svých farářů! Rychlým průzkumem záznamů mší na internetu, jsme zjistili, že nebylo místa, kde zazněl pastýřský list biskupů v celém znění.

Je naší svatou povinností a naplněním poslušnosti biskupům, informovat věřící o stěžejní části listu, která byla kněžími svévolně vypuštěna.

Citujeme:

Ti, kteří se chtějí považovat za členy katolické církve, musí odpovídat takto:

  • národnost: vatikánská (žádná česká, moravská, slezská, romská, československá, německá či slovenská)
  • jazyk: latina nebo italština. Zde vám, milí věřící, ponecháváme naprostou svobodu, vybrat si jazyk, který je vám bližší nebo milejší

Platí pro katolíky 0-115 let. Jen toto vyplnění je pravdivé a správné.

Výsledky Sčítání 2021 budou známy koncem tohoto kalendářního roku. Pokud se poté ukáže, že katolík nevyplnil sčítací arch dle instrukcí ČBK, bude s okamžitou platností exkomunikován. Pokud do té doby zemře, bude exhumován a ostatky přemístěny za hřbitovní zeď. Stejně tak bude naloženo s jeho popelem.

Dále se text již neliší.

 

 

Zpracoval -jf-

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Jeden myslel na “Všichni katolíci si musí zvolit v nadcházejícím Sčítání 2021 národnost vatikánskou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *