Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Od soboty vládne ČBK věřícím bez důvěry kléru. Nepomohl ani odchod členů Pacem in terris.

V posledních několika článcích jsme psali o skandálech a neschopnosti řídit diecéze stárnoucími českými a moravskými biskupy. Katastrofální je také odstoupení pražského arcibiskupa zde. Poslední pověstnou kapkou byl skandálně nízký počet věřících při Sčítání lidu, domů a bytů zde. Nepomohly ani křečovité snahy biskupů o zvrácení tohoto stavu.

Krize ve vedení církve trvá již několik let. A skandály také nejsou žádnou novinkou. Dosud nebylo  jasné, jak je možné, že takto zprofanovaný biskupský sbor stále církvi vládne. Nyní pravda vyšla najevo. Několik let Českou biskupskou konferenci tolerovalo nechvalně proslulé sdružení katolických duchovních Pacem in terris (PiT)! zde. Obrat však nastal po letošních Velikonocích. Ve svém „Velikonočním poselství českým a moravským biskupům“ mimo jiné tzv. pacáci píší: „V době pandemie jste nedokázali prosadit konání bohoslužeb pro všechny farníky v kostele bez zbytečných opatření proti pandemii. Cožpak jste ztratili víru v Ducha svatého, že si svůj lid ochrání? Už druhé Velikonoce v posledních letech byly onlajn! A to ostudné nucení všech věřících k očkování! S takovou vám, drazí biskupové, toleranci brzy vypovíme!“

Mimořádný plenární sněm zasedal tentokrát tajně

Po výše uvedených skandálech předseda ČBK Mons. Jan Graubner naznal, na rozdíl od českého premiéra, že ČBK důvěru kléru a potažmo věřícího lidu pravděpodobně nemá. A svolal tajný mimořádný plenární sněm na tajné místo, a to nejen biskupů. Sněmu se zúčastnili poměrným počtem prostí kněží napříč věkovým spektrem. „Nepotřebujeme ukazovat národu jako poslanecká sněmovna, jak jsme nejednotní a rozhádání,“ řekl redakci Hořiž k utajenému sněmu jeden utajený delegát.

Delegátů včetně biskupů se nakonec sešlo přesně 200, to znamená, že k vyslovení nedůvěry biskupům potřebovali přítomní kněží sto jedničkovou většinu. Patnáct členů PiT se obávalo, že kdyby otevřeně vyhlásili a odhlasovali nedůvěru biskupům, přišli by o svou popularitu mezi tradičními věřícími. Proto asi po deseti minutách sněm opustili s tím, že musí jít zaopatřovat nemocné koronavirem ve svých farnostech. Takže přes všechna velkohubá prohlášení členů Pacem in terris nakonec „skutek utek“.

Po asi hodinovém čekání, zda se PiT nevrátí, vlastní hlasování začalo. Delegátů, kteří hlasovali pro vyslovení nedůvěry ČBK bylo nakonec 202. Bylo to proto, že odešlé členy PiT biskupové při hlasování vypárovali. Ale hlavně proto, že pro nedůvěru sami sobě hlasovali samotní biskupové! Na rozdíl od české vlády jednoho muže. Dalším důvodem bylo, že sčítací komisaři omylem započítali i uklízečky, které sklízely se stolu. „Za všechno, co jsme v poslední době pokazili, si nedůvěru opravdu zasloužíme,“ řekl nám po skončení sněmu samotný předseda ČBK arcibiskup Jan. Přiznal se kajícně, že sám hlasoval podle svého svědomí „pro návrh“ nedůvěry.

Dopady hlasování o nedůvěře

Biskupové po vyslovení nedůvěry nemohou na celém území biřmovat, světit kněze a jáhny, kostely a kaple a podobně. Nad každým hlavním městem diecéze a katedrálou vyhlásí papež František interdikt do doby, než nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk či František Tomášek, jako metropolita český, jmenuje nové diecézní biskupy. Na Moravě nové biskupy jmenuje Mons. Jan Graubner, metropolita moravský.

„Ještěže už máme po biřmování, které se v diecézích zvládlo na svátek Ducha sv.,“ ulehčeně říká generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl. „Nevím jinak, kdy a jak bychom ty tisíce hlav pomazali,“ dodává Přibyl.

Na dobu interdiktu se zastaví též příliv náhrad z církevních restitucí. Dále též nebude možné, aby biskupové odvolali z jakýchkoli důvodů například ředitele/lky církevních škol a vedoucí jednotlivých středisek a orgánů na všech biskupstvích v ČR.

 

Zpracoval -jf-

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *