Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Diecéze zpřísňují kontroly dodržování zákazu slavení liturgie

Vzhledem k novým podmínkám pro konání bohoslužeb, bude bezpodmínečně nutné zavést kontrolní mechanizmy jejich dodržování. Největším úskalím, zdá se, bude dodržování povolených počtů účastníků. V minulém týdnu proto proběhl na podnět ČBK na půdě Policejní akademie České republiky, Lhotecká 7, Praha 4 workshop. Cílem bylo nalezení mechanizmů a metod vhodných ke kontrole poslušnosti příslušného vládního nařízení. Našemu štábu se podařilo na půdu zmíněné akademie instalovat záznamové zařízen přímo mezi střešní latě. S jistotou lze říci, že se workshopu zúčastnil Holub (jeho hlasový projev je redakci znám), a minimálně jeden další vysoký církevní hodnostář, protože byla zaznamenána věta jiným hlasem: „Bože, mám berlu samou pavučinu.” Mezi zúčastněnými byli také alespoň dva policisté, což jsme dedukcí odvodili ze zachycené věty: „Debile, sedíš mi na pendreku.”

Co se nám tedy podařilo z odposlechu zjistit.

Biskupství budou zavádět:

  • teplotní čidla do chrámových lodí (měřením bylo zjištěno, že skupina 15 lidí zvedne teplotu průměrného barokního chrámu o 0,5°C, 50 lidí  o 1,5°C,  a tatáž skupina zapálených (obrácených) farníků dokonce o 3°C. Naměřené teploty budou zaznamenány v nově zřízených “Dispečincích teplot” jednotlivých diecézí a díky systému Vavřinec automaticky zasílány jednotlivým děkanům, kteří případné prohřešky budou se svými kněžími řešit.
  • sledování polohy mobilních telefonů farníků
  • agenti z biskupství převlečení za prosté farníky, kteří prostě účastníky spočítají
  • agenti provokatéři, kteří se budou domáhat účasti na mši, když už v kostele bude povolený počet účastníků
  • kaplani budou motivováni k hlášení o počtech účastníků na mších svatých (za 5 a více odhalení je slíben post faráře, pod 5 odhalení – administrátora)
  • elektronické sledování spotřeby vody – náhlý nárůst (časté splachování WC)
  • přímá spolupráce s policií – nasměrování kamer na vchody do kostelů, poskytování záznamu

Podle mínění naší redakce jde o účinná opatření, jejichž uplatněním dojde se vší pravděpodobností k účinné kontrole dodržování vládního nařízení.

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *