Hořiž

co jste nenašli na Tisíckráte a chtěli jste najít

Aktuality

Čeští a moravští charizmatici se postavili proti modlitbě chval.

Jsou tací, kteří rozlišují tři typy modliteb. Modlitbu chval, díků a proseb. V posledních dekádách se vlivem různých skupin, společenství a hnutí, jejichž příslušníci zažili to, čemu většinou mylně říkají „Křest v Duchu svatém“, rozmohla modlitba chval. Nejenže oni sami ji užívají na úkor ostatních dvou typů modlitby, ale navíc tuto pofiderní zvyklost šíří kolem sebe. A daří se jim to. To je kupříkladu vidět na tzv. „Katolické charizmatické konferenci“ v Brně, kdy bezmála desetitisícový dav účastníků chvály provozuje. Je jisté, že charizmatické skupiny mají dohromady sotva stovky členů. To znamená, že tento způsob modlitby papouškují i normální katolíci, kteří se konference účastní.

Kateřina Lachmanová (díky Panně Marii se vrátila zpět k pravým hloubkám katolické víry, jak jsme psali zde) našemu zpravodaji řekla doslova: „Chystám článek do Effathy (pozn. redakce: magazín pro charizmatickou obnovu a evangelizaci), ve kterém nešvar modlitby chval odhalím v plné nahotě.“

V čem není tato modlitba vhodná?

Každá chválená osoba (včetně Boha, který je navíc Osobami třemi) pychne. Stává se nesebekritickou a neanalyzuje své skutky, protože se jí dostává jen samého pochlebování. Chybí jí zpětná vazba. Zpětná vazba je naopak přítomna v modlitbě proseb. Na modlitbě proseb Bůh může poznat, co ještě neudělal, co nedobrého dopustil. Pozná, kde dolomil nalomenou třtinu, v čem se prostě spletl. Podobný efekt má i modlitba díků. Z ní se Hospodin může snadno dovtípit, že to, za co děkující věřící neděkuje, je právě to, co mu chybí. A má tedy vodítko, co onomu věřícímu poskytnout.
Dalším důvodem nevhodnosti chval je to, že Ježíš, když se jej apoštolové ptali jak se mají modlit, naučil je modlitbu „Otče náš“. Žádné improvizace, vlastní výmysly, žádná hatmatilka v nějakých jazycích. Prostě jasné formulace ve formě sedmi proseb!

Vedoucí  brněnské konference při modlitbě desátku „Který Ducha svatého seslal“, rozpoznali a rozhodli, že pokud se bude letos konat Katolická charizmatická konference, bude modlitba chval zakázána a nahrazena modlitbou růžence.

Připravil -jf-

Horiz je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně.

Jeden myslel na “Čeští a moravští charizmatici se postavili proti modlitbě chval.

  • konečně! já bych chvály zakázala úplně! jenom to věřícím plete hlavu

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *